Dobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdeneDobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdene


© 2022 PowerOffice AS - v35.3.0