Timeregistrering Prosjekt

 

Meny: Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Timeregistreringsbilde

 

For at du skal kunne føre timer på prosjekt, må du velge mellom følgende timeregistreringsbilder:

 

Prosjekt
Kunde/Prosjekt
Kunde/Prosjekt/Delprosjekt
Prosjekt/Delprosjekt/Oppgave (Ved bruk av Gantt)

 

 

Hvis du skal bruke funksjonen Timeføring i ukeliste, må du velge en av alternativene i menyen under utenom "kunde".

 

timereg i ukeliste_prosjekt

 

 

Du kan ellers lese mer om timeregistrering via kapittelet Timeregistrering .