Integrasjon med Maestro

 

Når Maestro Klientadmin installeres (fra og med versjon x.x) vil det registreres en komponent i Windows som PowerOffice kan bruke.

Når PowerOffice starter vil den sjekke om Maestro klientadmin er installert. Dersom det er tilfelle, og brukeren har rettighet til det (gjennom Brukergrupper->Kundeoppfølging->Faner->Maestro) så vil det vises en Maestro-fane i kundeoppfølging med funksjonalitet fra Maestro Klientadmin.

 

 

Her vil datasettene fra Maestros fagsystemer vises, med mulighet for å lage nye, åpne, ta årsskifte m.m.

Kundeopplysninger fra PowerOffice vil sendes over til Maestro når Maestro-fanen er aktiv og man velger en ny kunde eller oppdaterer den gjeldende kunden.

Denne informasjonen flyter bare en vei, slik at klientinformasjonen fra PowerOffice vil overskrive opplysninger lagt inn i Maestro klientadmin.

Når man har en eksisterende Maestro-installasjon og vil importere kundene over til PowerOffice kan man gå på Fil->Import->Kunder fra Maestro.

Det vil da vises en liste over kundene som finnes i Maestro.

Trykker man ok blir de importert til PowerOffice.