Systeminnstillinger

 

I dette kapittelet skal vi se på de ulike systeminnstillingene som finnes i PowerOffice.

 

Oppstartparametere
Brukerinnstillinger
Globale innstillinger
Firmaopplysninger