Eksport av fakturajournal

 

Denne funksjonaliteten ligger åpen i programmet og krever ingen tilleggsmodul. Forutsetningen er imidlertid at faktureringen foretas i PowerOffice. Etter at faktureringen er ferdig, eksporteres journalen fra PowerOffice og leses manuelt inn i Visma Business.

 

Følgende innstillinger må være på plass i menyen Verktøy > Firmaopplysninger > Eksport:

 

Kode for utgående faktura
Tekst for utgående faktura
Kode for utgående kreditnota
Tekst for utgående kreditnota
Avgiftskode pliktig
Avgiftskode fritt
Konto for mva.

 

 

Eksemplet nedenfor er relevant for en eksport til Visma Business. Disse kodene kan imidlertid variere noe i de forskjellige Visma installasjonene. Dersom du har skrevet ut en journal der innstillingene i PowerOffice har vært feil, kan du rette opp disse og skrive ut en kopi av journalen.

 

Eksport fakturajournal

 

 

Eksportfila skrives ut i menyen Fil > Eksport > Fakturajournal:

 

Velg:

”Original til og med dato”
”Format”: Visma business
Skriv i stien der journalen skal lagres og navnet på fila (For eksempel P:\Poffice\Fakturajournaler\mars2010.txt )
”Periode” og ”Prosjektår”
”Skriv ut”

 

Eksport fakturajournal

 

NB! Fila skriver ikke ut før du skriver ut eller lukker skjermvisningen

 

 

Følgende felter overføres:

 

 

Kundeopplysninger:

NB! Hvis man har direkteintegrasjon vil ikke kundeopplysninger overføres med fakturajournalen.

 

Fra PowerOffice

Til Visma Business

Kundenr

!CustNo

Kunde

!Nm

Alfakode

!Shrt

Adresse 1

!Ad1

Adresse 2

!d2

Postnr

!PNo

Poststed

!PArea

Telefon

!Phone

Fax

!Fax

Trade ?

!Trade

Kundegruppenr

!CustPrGr

Kontaktperson

!Inf8

14 skal iflg ??? være at dette er en kunde

!CPmtTrm

Partnernr

!Gr2

 

Fakturajournal:

 

Fra PowerOffice

Til Visma Business

Bilagsnr.

!1VoNo

11 = Faktura Bilagstype, 12 = Kreditfaktura Bilagstype

!2Votp

Bilagsdato (ååååmmdd)

!3VoDt

Fakturanr = Bilagsnr (E = A)

!4InvoNo

Valuteringsdato = Bilagsdato (F = D) (ååååmmdd)

!5ValDt

Kundenr hvis Faktura     Hovedbokskonto hvis Kreditfaktura

!6DbacNo

mvakode = 0 hvis kundenr i G. Hvis Hovedbokskonto 3 pl. eller 4 fritt.

!7DbTxCd 

Hovedbokskonto hvis faktura,  Kundenr hvis kreditfaktura

!8CrAcNo

Hvis Hovedbokskonto 3 pl. eller 4 fritt.  Mvakode=0 hvis kundenr. i I. kreditfaktura.

!9CrTxCd 

Beløp - Editeres med 2 desimaler. Desimaltegn skal være komma (,).

!10Am

Forfallsdato (ååååmmdd)

!11DueDt

KIDkode

!12CID

Avdeling

!13R1

ProsjektNr

!14R2