Telling av transaksjoner fra Visma Business

 

Beskrivelse av funksjonen Tell transaksjoner i Visma Business

Funksjonen teller transaksjoner i Visma Business tabellene AcTr, CustTr, SupTr og PropTr og oppretter en transaksjon på kunden i PowerOffice med det antallet som blir funnet.

På kunden lagres forrige telledato, og neste telling vil da kun være nye transaksjoner i Visma Business siden forrige telling.

 

 

Lisens:

For å få tilgang til funksjonen må kunden ha lisens for modulen Integrasjon Extended

 

 

 

Oppsett:

 

Systeminnstillinger -> Integrasjoner -> Visma Business -> Integrasjonsoppsett -> Annet:

-Første dato for transaksjoner i Visma Business som vil bli tatt med i tellingen (dersom det ikke finnes en dato for forrige telling på kunden)
-Aktivitet som vil bli benyttet når det opprettes transaksjon i PowerOffice
-Timeart som vil bli benyttet når det opprettes transaksjon i PowerOffice

 

 

Kundekort -> Faktura:

-Tell transaksjoner i Visma Business (Vises kun dersom Visma Business integrasjon er aktivert. Dette krysset må være på for at det skal telles transaksjoner for denne kunden)
-Eksternt klientnr (Dette må være angitt og være det samme som Visma Business klient nummer)

 

 

Menypunkt:

-Fil -> Import -> Tell transaksjoner i Visma Business

 

 

Valg i Tell transaksjoner i Visma Business:

-Tell transaksjoner til (Dette er siste dato som blir inkludert i tellingen, denne datoen lagres etter telling på kunde som forrige telledato)