Sluttfaktura

 

Dersom du praktiserer akontofakturering på kunder, er det vanlig at man sluttfakturerer disse minst en gang pr år. Dersom du opererer med avvik mellom prosjektår og kalenderår vil det være prosjektåret som bestemmer hvilke transaksjoner som vil være grunnlaget for sluttfakturaen.

 

Skal du sluttfakturere mer enn én i gang i løpet av året gjøres innstilling for dette i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Tilbud/Ordre/Faktura > Faktura. Sett hake ved Mulighet for å sende flere akontofaktura etter sluttfaktura.

 

 

1. Lag forslag på samme måten som når du lager akontofaktura.

 

akontofakturering1

 

 

 

2. Marker akontolinjen til den aktuelle kunden. Trykk på knappen Sluttfaktura. Du vil da få frem en oversikt som viser hva som er ført av akontotransaksjoner minus tidligere fakturert akonto. Når du har kontrollert og eventuelt justert forslaget trykker du lagre og lukk.

   

fakturaforslag sluttfaktura

 

 

 

 

3. Du kommer nå tilbake til fakturaforslagsmenyen, kunden får status sluttfakturert og blir merket med bokstaven S på akontolinjen. Merk den aktuelle linjen og velg Lag faktura. Du går så videre til fakturaoversikten skriver ut fakturaen som vanlig.

 

 

 

 

fakturaforslag akonto