Innbetalinger Visma business til PowerOffice

PowerOffice har støtte for å hente innbetalinger som er lest inn i Visma Business. Ved å ta i bruk denne delen av integrasjonen, vil du til enhver tid ha full oversikt over utestående i begge systemene. Dersom det er ønskelig, er det også mulig å gjøre en automatisk sperring av kunder som ikke har betalt og som har fått kredittsperre i Visma Business. Kundene vil da bli midlertidig sperret i PowerOffice. Dette hindrer at timeføring kan gjennomføres.

Slik tar du i bruk funksjonen
 

For å ta i bruk funksjonen for å hente innbetalinger som er registrert i Visma Business, må det gjøres et integrasjonsoppsett på menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma Business.

1.Dersom det ikke allerede er satt opp integrasjon tidligere må du trykke Aktiver Visma Business integrasjon.

integrasjonsoppsett vismabusiness

2.Gå inn på Synkronisering > Integrasjonsoppsett > Generelt > Annet.

integrasjonsoppsett vismabusiness2

På denne menyen settes følgende innstillinger opp:

1.Definer hvilket felt i Vismatabellen som skal benyttes til å merke at innbetalingen er lest inn og registrert i PowerOffice
2.Sett opp dato for hvor langt tilbake i tid Visma Business skal overføre innbetalinger til PowerOffice
3.Sett kunder som har kredittsperre i Visma til midlertidig sperret i PowerOffice.

 

Slik hentes innbetalingene inn fra Visma til PowerOffice
 
Det er 2 menyvalg for å hente innbetalingene fra Visma til PowerOffice.

Meny Fakturameny > Fakturaoversikt > Hent innbetalinger fra Visma.
Meny Fil > Import > Innbetalinger fra Visma Business.

innebetalinger fra vismabusiness

Dersom det skal leses innbetalinger for én fakturaklient, brukes menyen Fakturameny >Fakturaoversikt > Hent innbetalinger fra Visma.

Dersom det skal leses innbetalinger for flere fakturaklienter, brukes menyen Fil  > Import > Innbetalinger fra Visma Business. Det må i tillegg gjøres et oppsett på hver fakturaklient på menyen Verktøy  > Firmaopplysninger > Visma Business. Her overstyres Visma klient ved å velge firma i Visma.

 

overstyr vismabusiness integrasjon

 
Tilgangskontroll av funksjonaliteten
 

Tilgangen til denne funksjonaliteten bør begrenses til enkeltpersoner som skal gjøre innhentingen av innbetalinger fra Visma Business. Det er flere brukergruppeinnstillinger som det må defineres om medarbeiderne skal ha bruk for. For denne funksjonen kan vi nevne følgende:

1.Tilgang til Visma Business integrasjon
Meny: Ajourhold > Brukergrupper >Integrasjoner > Aktiver integrasjon for medlemmer av brukergruppen.

2.Tilgang til hent innbetalinger fra Visma via fakturaoversikten
Meny: Ajourhold>Brukergrupper > Fakturaoversikt > Hent innbetalinger fra Visma

3.Tilgang til hent innbetalinger fra Visma via Fil > Import
Meny: Ajourhold > Brukergrupper > Fil > Import