Meny Rediger

 

Søk etter transaksjoner

 

NB! Ta sikkerhetskopi før du benytter disse funksjonene. Funksjonene i denne menyen er beregnet på erfarne brukere og tilgangen bør derfor begrenses. Tilgangen settes i forhold til brukergrupper i menyen Ajourhold > Brukergrupper > Egenskaper > Rediger.

 

 

 

1. Gjør et utvalg her slik at du får frem transaksjonene du ønsker å søke opp. Trykk deretter Ok.

 

 

rediger søk etter transaksjoner

 

 

 

2. Fra denne menyen kan du endre på transaksjoner som er godkjent men ikke fakturert. Ved å merke transaksjonen og velge Endre får du frem registreringsbildet til den aktuelle transaksjonen. Foreta eventuelle endringer og lagre disse med Ok. Du kan også endre detaljene på transaksjonen i denne menyen. Ved å velge knappen Behandle har du også muligheten til å endre status på transaksjonene. Her har du f.eks. muligheten til å endre prosjektår på transaksjoner, endre status til ufakturert eller du kan gi transaksjoner status fakturert. Du har også mulighet til å slette transaksjoner i fra denne menyen.

 

søk etter transaksjoner

 

behandle transaksjoner