Eksport av fakturajournal til Visma Global

 

Denne funksjonaliteten ligger åpen i programmet og krever ingen tilleggsmodul. Forutsetningen er imidlertid at faktureringen foretas i PowerOffice. Etter at faktureringen er ferdig eksporteres journalen fra PowerOffice og leses manuelt inn i Visma Global.

 

Følgende innstillinger må være på plass i menyen Verktøy > Firmaopplysninger > Eksport:

Kode for utgående faktura, Tekst for utgående faktura, Kode for utgående kreditnota, Tekst for utgående kreditnota, Avgiftskode pliktig, Avgiftskode fritt samt Konto for mva.

 

Eksemplet nedenfor er relevant for en eksport til Visma Global. Disse kodene kan imidlertid variere noe i de forskjellige Visma installasjonene. Dersom du har skrevet ut en journal der innstillingene i PowerOffice har vært feil, kan du rette opp disse og skrive ut en kopi av journalen.

 

firmaopplysninger - visma global

 

Eksportfila skrives ut i menyen Fil > Eksport > Fakturajournal:

 

Velg:

”Original til og med dato”
”Format”: Visma Global
 Skriv i stien der journalen skal lagres og navnet på fila (For eksempel P:\Poffice\Fakturajournaler\mars2010.txt )
”Skriv ut”. Filen ligger nå på valgte filområdet og kan importeres fra Visma Global.

 

fakturajournal vismaglobal

 

NB! Fila skrives ikke ut før du skriver ut eller lukker skjermvisningen

 

Recordbeskrivelse

Buntjournal: Fakturajournal - Rubicon standard format (ImportBatchCSV.ifs)

Feltnavn

Lengde

Type

Format

TransType (Type journal)

2

N

Dette er kun et informasjonsfelt. Du kan bruke verdien "1" dersom du er i tvil.

EntryDate (Posteringsdato)

6

D

DDMMYY

VoucherNo (Bilagsnummer)

6

N

 

VoucherDate (Bilagsdato)

6

D

DDMMYY

VoucherTypeNo (Bilagsart)

4

N

 

VoucherText (Bilagstekst)

30

A

 

DepNo (Avd. nummer)

4

N

Iht. avgrensninger

ProjectNo (Prosjekt nummer)

5

N

Iht. avgrensninger

DebitAccountNo (Debetkonto)

6

N

Iht. avgrensninger

CreditAccountNo (Kredit konto)

6

N

Iht. avgrensninger

VAT Code (Mva kode)

2

N

Det første sifferet bestemmer avgiftsklassen:

·0 = høy sats
·9 = middels sats
·8 = lav sats

Det andre sifferet bestemmer MVA-koden.

CurrencyNo (Valutakode)

3

N

 

ExchangeRate (Valuta kurs)

6+4

N

 

ExchangeAmount (Valuta beløp)

11+2

N

 

Amount (Beløp)

11+2

N

 

ContraEntryNo (Motbilagsnummer)

6

N

 

DueDate (Forfallsdato)

6

D

DDMMYY

ContraEntryChainNo (Internt bruk)

10

N

 

Quantity (Mengde)

8+2

N

 

KID (KIDnummer)

25

A

 

CustomerNo (Kundenummer)

6

N

Iht. avgrensninger

ChainNo (Kjedenummer)

6

N

Iht. avgrensninger

Name (Kundenavn)

30

A

 

Address 1 (Adresse 1)

30

A

 

Address 2 (Adresse 2)

30

A

 

PostCode (Postnr)

6

A

 

PostOffice (Poststed)

25

A

 

SKIPALFA

 

 

Kode for ignorer felt

Telephone (Telefon)

15

A

 

Telefax (Telefaxnr)

15

A

 

SortName (Alfasorteringsnavn)

15

A

 

PostAccount (Postkontonr)

15

A

 

BankAccount (Bankkontonr.)

15

A

 

CreditLimit (Kredittgrense)

8+2

N

 

DeliveryName (Leveringsnavn)

30

A

 

DeliveryAdress1 (Leveringsadresse 1)

30

A

 

DeliveryAdress2 (Leveringsadresse 2)

30

A

 

DeliveryPostCode (Leveringspostnr)

6

A

 

DeliveryPostOffice (Leveringspoststed)

25

A

 

EmployeeNo (Medarbeidernr på kunden)

3

N

 

DistrictNo (Distriktnr)

4

N

 

TermsOfPayCustNo (Betalingsbetingelse)

2

N

 

SKIPNUM

 

 

Kode for ignorer felt

CustomerTypeNo (Kundetype)

3

N

 

DiscountGrpCustNo (Rabattgruppe)

2

N

 

CustomerProfileNo (Behandlingsprofilnr)

2

N