Meny Hjelp

 

Brukermanual

Brukermanualen er i utgangspunktet alltid oppdatert med siste endringer/nyheter.

 

 

Hjemmesider på Internett

På våre hjemmesider kan du få mer informasjon om PowerOffice AS, kursoversikt og nedlastinger av nye versjoner m.m.

 

 

Send e-post til Support

Hvis du har spørsmål angående bruk av programmet eller har tekniske problemer kan du sende e-post til Support.

 

 

Meld inn feil eller forbedringsforslag

Dette skjemaet skal brukes til å melde inn feil eller forbedringsforslag. Du kan på denne måten være med på å utvikle og forbedre programmet PowerOffice.

 

 

Motta fjernhjelp

Noen ganger er det behov for at de ansatte i PowerOffice, og da oftest Supportavdelingen, må logge seg på din maskin for å hjelpe deg. Ved å trykke Motta Fjernhjelp vil du få et id-nummer som du skal oppgi til vedkommende.

 

 

Om PowerOffice

Her får du informasjon om hvilke versjon du har av programmet og hvilken lisensnummer du har.

 

Ved henvendelse til Support spør vi ofte om hvilken versjon du har av programmet, slik at vi kan sjekke om det er gjort noen endringer i senere versjoner.

 

Lisensnummeret må du oppgi ved oppdatering til ny versjon av PowerOffice og KS-komplett, og ved aktivering av lisensen f.eks. ved kjøp av flere moduler.

 

Oppdatering av den årlige lisensen skal skje automatisk når faktura for vedlikehold er betalt, men du må i enkelte tilfeller oppdatere lisensen manuelt. I forbindelse med lisensoppdateringen kan du oppleve at du får melding om at lisensen går ut om feks 10 dager. Årsaken kan være at faktura for vedlikehold ikke er betalt, eller at dere har skiftet firmanavn i løpet at året uten å at dere har fått ny lisenskode. I disse to tilfellene kan du kontakte Support. En siste årsak kan være at du/dere ikke har tilgang til å oppdatere lisensfilen  feks hvis dere har ASP-leverandør eller hvis du ikke har rettighet til å oppdatere mappen hvor lisensfilen ligger. I alle de nevnte tilfellene må aktiveringskoden legges inn manuelt via Pålogging > Aktivering.