Fast pris pr. produkt

 

fp_produkt

 

FAST PRIS PR PRODUKT

Hvis du har avtalt en fast pris på et produkt, kan dette faktureres via Fastprisfakturering.

 

Eksempel:
Du har avtalt med kunden at det skal betales kr 10 000 pr år for produktet Årsregnskapet – alt inkludert. Det skal faktureres kr 5000 i mars og kr 5000 i oktober.

Aktivitetene som skal være med i et fastpris-grunnlag være haket av for «Inkludert i fakturagrunnlag for akonto-, fastpris- og abonnement» i aktivitetskortet.

 

fastprisaktivitet

 

I kundekortet må det gjøres innstillinger via fane Fastpris. Sett hake for «Det skal faktureres fastpris på denne kunden» og trykk «Ny fastpris på produkt».

fasprisavtale i kundekortet

 

Velg produkt og legg eventuelt inn en alternativ fakturatekst. Hvis du har helt identisk alternativ fakturatekst på flere fastprisprodukter, slås disse sammen til en ordrelinje på papirfakturaen hvis det er satt "Slå sammen ordrelinjer ved utskrift av faktura" via Firmaopplysninger -> Fakturablankett.

Du kan også velge om måned og prosjektår skal vises på ordrelinjen. Registrer hvilke måneder og beløp som skal faktureres.

fastpris egenskaper

 

Via fane Aktiviteter kan du velge hvilke av fastprisaktivitetene som skal inngå i avtalen tilhørende produktet Årsregnskap. For å se hvilke fastprisaktiviteter som tilhører produktet setter du hake for "Vis kun produktaktiviteter". Aktivitetene velges ved å bruke pil mot venstre. Skal alle fastprisaktivitetene som tilhører produktet inngå i avtalen, setter du hake for "Alle fastprisaktiviteter knyttet til produktet er med i fastpris". Du kan altså gjøre individuelle valg hos hver enkelt kunde, selv om de skal ha fastpris på samme produkt.

fastprisegenskaperaktivitet

 

Hvis du ønsker å lage en fastprisavtale som gjelder fastprisaktiviteter på tvers av produktene, er det også mulig. Du under fane Generelt velge et produkt. Hvis du ikke ønsker å knytte denne avtalen mot eksisterende produkt, kan du opprette nytt produkt via Ajourhold >Produkter.

Under fane Aktiviteter, fjerne du hake for "Alle fastprisaktiviteter knyttet til produktet er med i fastprisen" og for " Vis kun produktaktiviteter". Du vil da få tilgang til å velge alle fastprisaktiviteter i aktivitetsregisteret ditt. Du kan nå velge "Merk alle" og trykke pil mot venstre hvis avtalen skal gjelde alle dine fastprisaktiviteter, eller du kan velge enkelte aktiviteter og trykke på pil mot venstre.

 

Timeregistrering gjøres på samme måte.

timregistrering -fastpris

 

Via knappen Detaljer i timeregistreringsbildet kan du nå se at denne transaksjonen er honorartype Fastpris.

fastprisdetaljer

 

Hvordan lage fakturaforslag

1.Gå til Fakturameny > Fakturaforslag kunde.Velg måned mars eller oktober (som avtalt med kunden) i feltet Utvalg.
Trykk Lag fakturaforslag. Deretter velges riktig kunde og hvilke transaksjoner som skal være inkludert i dette fakturagrunnlaget ved å sette datointervall. Disse transaksjonene vil få status fakturert.

 

fastprisforslag

 

 

fakturaforslagkunde fastpris

Vi ser nå at det blir foreslått kr 5000, og at det er regnet ut effektiv timepris. Hvis du ikke ønsker å se kolonne Effektiv timepris, kan den fjernes via høyreklikk og velge Tilpass.

Via knappen Grunnlag kan du se hvilke transaksjoner som blir fakturert. Transaksjonene vil få status fakturert når faktureringen er ferdig.
Via knappen Forslag kan du endre fastprisbeløpet. Du vil da se et justert beløp nede til  høyre.

 

3.Lag faktura (Gjøres på vanlig måte)
Når du er ferdig med å gjennomgå grunnlaget til kunden i Fakturaforslag kunde, merkes disse i kryssboksen til venstre før du trykker Lag faktura. Nå overføres ordren til Fakturaoversikten og er klar til å skrives ut.
Fra menyen Fakturaforslag kunde kan du gå direkte til fakturaoversikten til den kunden du har markert via knappen Fakturaoversikt kunde eller til samlet fakturaoversikt for alle kunder via knappen Fakturaoversikt. Ordrene du har laget ser du under fane Ubehandlet.

 

4.Utskrift av faktura
I Fakturaoversikten kan du velge å skrive ut Prøvefaktura dersom du ønsker å se på fakturaen før du fullfører faktureringen. NB! KID - nummer, fakturanummer og forfallsdato kommer ikke fram på prøvefaktura. Når du er sikker på at ordren er korrekt, merker du denne ved å sette hake i kolonnen til venstre, og skriver ut faktura ved å klikke på knappen Faktura.

 

I menyen Skriv ut faktura kan du definere utskriftsalternativer dersom du benytter flere papirmagasin i skriveren. Innstillingene gjøres ved å gå inn på Velg skriver.

 

skrivut faktura fastpris

 

Når du har skrevet ut fakturaen endres status på faktura fra Ubehandlet til Fakturert og kan ikke endres. Dersom det skal gjøres endringer må du lage kreditnota på ordren og opprette en ny ordre etter at endringene er gjort.