Bulkmail

 

Bulkmail vil si at du kan sende e-post til en forhåndsdefinert kontaktgruppe eller utvalg direkte fra programmet, f.eks. hvis du ønsker å sende nyhetsbrev eller julebrev. Før du kan sende bulkmail må du opprette e-postkonto, gruppe og e-post. I tillegg må du har laget en kontaktgruppe via Ajourhold > Kontaktgrupper eller utvalg via Kundeoppfølging > Utvalg.

 

 

 

Hvordan opprette E-postkontoer

 

Meny: Verktøy > E-postkontoer

 

Velg Ny kontonavn. Legg inn opplysninger om e-postkontoen som det skal sendes Bulkmail fra. Feltet Inngående server skal ikke fylles ut. Spør din driftsansvarlig om de andre opplysningene. Du kan legge inn flere kontoer og velge aktuell konto i det du sender bulkmailen. Kontonavnet blir navnet på avsender i forbindelse med bulkmail og PDF utsendelse på e-post.

 

epostkonto

 

 

 

Hvordan opprette Bulkmail (gruppe og e-post)

 

Meny: Handling > Bulkmail

 

Trykk Ny gruppe og skriv inn et gruppenavn. Gruppen kan tilknyttes en avdeling,  og vil da ikke bli tilgjengelig for ansatte som tilhører andre avdelinger.
Trykk Ny e-post. Denne posten blir da å tilhøre denne gruppen. Lag e-posten du skal sende og trykk Lagre. E-posten kan sendes når det måtte passe. E-posten kan redigeres, kopieres og brukes som mal for en ny e-post. Du kan legge til flere e-poster senere i denne gruppen, eller du kan lage en ny gruppe neste gang du skal lage ny e-post f.eks. en gruppe for Nyhetsbrev, en for Salg osv.
Tilgjengelige flettekoder for Bulkmail

 

 

 

 

 

Hvordan sende Bulkmail

 

Meny: Handling > Bulkmail

 

Marker den aktuelle e-posten
Trykk Send e-post
Velg hvilke e-postkontoer du ønsker å sende fra
Velg deretter kontaktgrupper eller utvalget du ønsker å sende e-posten til. Knappen Vis mottakere viser hvem som tilhører den valgte kontaktgruppen eller utvalget.
Velg hvilke dokumentgruppe du ønsker at e-posten skal bli lagret i dokumentsenteret
Hak eventuelt av for Ikke send duplikater
Trykk Send. Mottakerne vises etter hvert som e-postene sendes.
Du vil nå finne bulkmailen i dokumentsenteret under valgte dokumentgruppe.
Hvis du har lyst til å se hvem som var mottakere til sendte e-poster, kan du markere e-posten under Handling > Bulkmail og trykke Vis mottakere.

 

 

NB! Når du har sendt bulkmailen, kan du ikke gjøre endringer i innholdet. Du må da eventuelt at kopi av bulkmailen, gjøre endringer  og lagre den med nytt navn.