Brukergrupper

 

Meny: Ajourhold > Brukergrupper

 

For å definere brukertilgangen i systemet kategoriseres medarbeiderne i brukergrupper. Som standard ligger Administrator inne som brukergruppe. Denne gruppen har alle tilganger.

 

 

Brukergruppene kan eksempelvis deles inn i:

 

Administrator: Brukere med alle rettigheter. Det bør ikke være mange medarbeidere som har denne tilgangen. NB! Det er kun bruker med administratorrettigheter som kan endre eller tildele noen brukergruppen Administrator

 

Ledelse: Denne brukergruppen har nesten samme rettigheter som administrator f.eks. globale innstillinger, ajourhold av medarbeidere, brukergrupper, priser og aktiviteter. Den bør ikke ha spesielle rettigheter som f.eks. sletting av transaksjoner.
       
Medarbeidere: Brukere som kun skal registrere timer, ha tilgang til egne kunder og utførelse av oppgaver.

 

Fakturaansvarlig: Samme som brukergruppen Medarbeidere, men med ekstra behov for tilgang til fakturering, rapportering og lignende.

 

 

Hvordan opprette brukergruppe
 

 - Trykk Ajourhold > Brukergrupper
 - Velg Ny brukergruppe og du får fram menyen

 - Skriv inn nummer og navn på brukergruppen

 

 

Her definerer du hvilke tilganger brukergruppen skal ha på de ulike menyene og funksjonene i PowerOffice. Det kan være en fordel å være restriktiv med tilgangene  i oppstarten og heller utvide disse når behovene melder seg.

 

 

Hvordan endre brukergruppe

Endringene gjøres i den samme menyen dvs. Ajourhold > Brukergruppe og Endre.

 

 

Hvordan kopiere brukergruppe

Det kan være lurt å bruke kopieringsfunksjonen når du skal lage en brukergruppe som er svært lik en eksisterende brukergruppe. Etter kopiering er det da bare å gjøre de endringene som utgjør forskjellen.

 

brukergruppe_kopiering av brukergruppe

 

NB! Nærmere beskrivelse av brukergruppeinnstillingene finner du i undermappene.