Flere fakturaklienter

 

PowerOffice > Flere fakturaklienter er en tilleggsfunksjon til modulen PowerOffice Faktura som gir deg tilgang til å opprette og fakturere fra flere firmaer i samme PowerOffice database.

 

 

Følgende innstillinger må gjøres:

 

1. Meny: Verktøy > Firmaopplysninger

Trykk Nytt firma. Legg inn opplysninger for firmaet.

 

2. Meny: Ajourhold > Kunder

Via fane Faktura i kundekortet knytter du ønsket fakturaklient til kundene.

 

 

 

Hvordan fakturere fra flere fakturaklienter:

Når du skal fakturere, trykker du Fakturameny > Fakturaforslag kunde og lager fakturaforslag  på vanlig måte PowerOffice Faktura. Etter at du har laget fakturaforslag og skal videre til menyen fakturaoversikt, velger du fra liste hvilket firma du ønsker å fakturere fra. Resten av prosedyren utføres som ved bruk at én firmaklient PowerOffice Faktura.