Timeregistrering

 
 

brukergrupper - timeregistrering
 

 

I denne menyen gis det tilganger til funksjonene tilknyttet produktet Timeregistrering og i selve timeregistreringsbildene.  Ulike nivåer for godkjenning sette via Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Godkjenning og låsing.

Hvis dere ikke fører timer på prospekter og leverandører, så kan dere sette på hake for "Ikke vis prospekter" og "Ikke vis leverandører" slik at dette ikke er et valg i timeregistreringsbildet.

 

OBS! Her gis også tilgang til å Se/redigere andres timer.

 

 

Les mer om her: Timeregistrering.