Vareregister/ Lagerstyring

 

Meny: Ajourhold > Vareregister

 

Varer blir opprettet automatisk i forbindelse med fakturering på bakgrunn av aktivitetsnummer, produktnummer eller medarbeidernummer. Nye varer kan legges inn manuelt, men det er viktig at de ikke "kolliderer" med varenumre som opprettes automatisk.

 

 

Lagerstyring
Varebeholdningen i PowerOffice oppdateres ved manuell innlegging av innkjøpt beholdning, og automatisk nedtelling av beholdningen ved fakturering.

 

Registrering av innkjøpt beholdning

Vareregister

 

Marker ønsket vare i Vareregisteret og velg Endre eller dobbelklikk
Hvis varen er en ny lagervare, sett hake ved Lagervare og registrer eventuelt minimumsbeholdning i fane Detaljer.
Gå til fane Innkjøp og velg Nytt innkjøp
-Legg inn innkjøpt antall i feltet Antall. Her kan du også registrere innkjøpspris, leverandør og kommentar.
-Velg Lagre og lukk.
Beholdningen er nå oppdatert i fane Detaljer.
Ny lagerstatus kan sees i kolonne Ant. lager i Vareregisteret.

 

Hvis du ønsker manuell nedjustering av beholdningen, må det gjøres via Nytt innkjøp og med negativt antall i feltet Antall.

 

 

Automatisk nedtelling av beholdning

I fakturabehandlingen blir den lagerstyrte varen oppdatert fortløpende med antall reserverte (varer som ligger under fane ubehandlet ordre) og antall disponible i Varekortet. Når varen er ferdig fakturert blir antall på lager oppdatert, og Vareregisteret viser ny lagerstatus i kolonne Ant. lager.

vareregisteoversikt

Rapport 80100 viser lagerstatus.