EHF

Dette er fremgangsmåten for å komme i gang med e-faktura (EHF):

 
Systeminnstillinger og installasjoner

1.Installasjon av PowerOffice Server Service
2.Verktøy > Firmaopplysninger
3.Verktøy > Firmaopplysninger > Factoring
4.Kundeoppfølging > Egenskaper for kunde > Faktura
 
 
1.PowerOffice Server Service
PowerOffice Server Service installeres på serveren hos dere, og databaseinformasjon legges inn i oppsettet.  Denne servertjenesten kjører hele døgnet og sørger for å laste opp nye eFaktura og laste ned kvitteringer fra fakturaformidlerene ca. en gang i timen.
 
Nedlastingen av PowerOffice Server Service og Installasjonsveiledningen finner du på kundesidene våre   Nedlastinger        

Innstillinger i PowerOffice Server Service
På profilskjemaet i PowerOffice Server Service Manger må det under arkfanene E-faktura angis i hvilken mappe PowerOffice oppretter PDF-utgavene av faktura og fakturaspesifikasjoner. Mappestien må angis slik den ser ut sett fra serveren sin side. Dersom det i PowerOffice under menyvalget Verktøy >Systeminnstillinger >Vedlikehold >Dokumentsenter >PDF Faktura står Q:\PowerOffice\Dokumenter\Faktura kan det f.eks. sett fra serveren sin side være
\\filserver\PowerOffice\Dokumenter\Faktura.

Vær oppmerksom på at tjenesten ofte kjøres under en annen bruker enn den innloggete brukeren. Ved bruk av oppkoblede nettverksstasjoner bør alltid UNC-sti angis for å unngå problemer.

Installasjonsveiledning for PowerOffice server Service finner du her: Installasjonsveiledning

 

2.Verktøy > Firmaopplysninger
Meny: Verktøy > Firmaopplysninger > Firma
Dersom du har flere fakturaklienter må informasjonen angis på alle fakturaklientene

Følgende informasjon må legges inn på Firmaopplysningene:

a)Postadresse
b)Postnr/sted
c)Land
d)Organisasjonsnr (fullstendig organisasjonsnr inkludert NO og MVA, f.eks. NO123456789MVA).
e)Bankkonto
 
 
3.Innstillinger ved bruk av factoring
Meny: Verktøy > Firmaopplysninger > Firma > Factoring

Dersom factoring benyttes må følgende opplysninger på hver klient også være lagt inn:
 

a)Factoringselskapets orgnr
b)Factoringselskapets firmanavn
c)Factoringselskapets adresse
d)Factoringselskapets postnr og sted
e)Factoringselskapets bankkontonummer

 

4. Kundeoppfølging > Egenskaper for kunde > Faktura
Meny: Kundeoppfølging > Egenskaper for kunde > Faktura
a)Legg inn kundens Organisasjonsnr
b)Velg Leveringsmetode «EHF Faktura»

Hvis ikke kunden er registrert i ELMA så vil PowerOffice vise en feilmelding og kunden bli satt tilbake til papirfaktura.