Dokumentgrupper

 

Meny: Ajourhold > Dokumentgrupper

 

Her kan du opprette dokumentgrupper som gir deg en bedre oversikt over dokumentene i dokumentsenteret.

 

dokumentgrupper

 

 

 

Gruppering

Velge_dokumentgruppe

 

Det finnes grupperinger for å kunne ha forskjellige dokumentgruppesammensetninger  basert på om det er internkunde, vanlige kunder, prosjekter og medarbeidere. Hvis du ønsker at en dokumentgruppe skal være felles, knyttes den til Hovedgruppe.

 

Det er også laget to ekstra grupperinger som dere kan knytte opp mot spesielle tilfeller av f.eks. kunder.

 

I kundekortet via fane Varsling og filplassering knytter du til ønsket dokumentgruppering. Standard/default dokumentgruppering er Kunder.

 

 

 

 

 

 

 

Opprette/redigere dokumentgrupper

 

Trykk Ny dokumentgruppe. Legg inn navn og  hvilken dokumentgruppering som ønskes. Velg om det skal opprettes ny mappe hvert år dvs. hake for Autogruppering på år. Sett hake for Aktiv. Hvis du ønsker en undergruppe, må du merke eksisterende hovedgruppe og trykke Ny dokumentgruppe

 

Dokumentgruppene vil også fungere som undermapper i kundemappen. Hvis du velger Autogruppering på år når du oppretter dokumentmappen, vil du få årstall før denne mappen i kundemappen.

 

 

Ny dokumentgruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kundemappe