DokumentGrupper

brukergruppe - Dokumentgrupper

 

Her kan det gjøres det begrensninger i forhold til brukergruppens tilgang til dokumentgruppene i dokumentsenteret