PowerOffice Faktura

 

Introduksjon

 

faktura_forslag

 

Fakturering i PowerOffice er meget effektiv enten du fakturerer løpende, akonto eller fastpris. Fakturajournalen kan importeres i ditt regnskapssystem eller sendes på fil til din regnskapsfører for bokføring og ekstern oppfølging. Faktureringen skjer på grunnlag av opplysninger om pris som er registrert på den enkelte kunde og prosjekt, eller ut fra standard timerater i din bedrift.

 

Med fakturering i PowerOffice har du bla. tilgang til:

Fakturering løpende, akonto, fastpris, betalingsplan og abonnement. Du kan også kombinere disse faktureringsmåtene.
Du kan fakturere én kunde eller flere kunder av gangen. Fakturaforslaget genereres automatisk ut fra førte timer eller andre prisavtaler som er registrert på kundene.
Fakturering av volum. Denne funksjonen kan benyttes hvis dere ønsker å fakturere en volumpris på aktiviteten og samtidig ønsker å føre timer på aktiviteten.
Hvis ønskelig kan dere får utregnet effektiv timepris i dvs. honorar/medgått tid pr fakturaforslag, som blant annet kan brukes til  å måle lønnsomheten i en fastprisavtale.
Manuell fakturering
Du kan på enkel måte lage en manuell ordre/faktura uten at det er timer tilknyttet ordren.
Periodisk fakturering
Denne funksjonen gjør det enkelt å fakturere regelmessige tjenester, lisenser og abonnement til kunder over et lengre tidsperspektiv.
Prosjektfakturering.
Du kan fakturere alle honorartyper som løpende, fastpris eller prosjekt med betalingsplan og abonnement. Det genereres automatisk fakturaforslag på bakgrunn av honorartype, og det er mulig å slå sammen flere prosjekter på en faktura hvis de tilhører samme kunde. Når du lager fakturaforslag får du oversikt over hvor stort beløp som er påløpt, ligger i ordre, og hvor mye som er fakturert. Dette gir deg god kontroll på prosjektfaktureringen.
Sluttfakturering med avregning.
Brukes ved akontofakturering av kunder. Det er mulig å sluttfakturere flere ganger i løpet av året.
Fakturering i valuta. Du kan sette ulike valuta på kundenivå.
Faktura kan sendes automatisk via e-post til dine kunder. Faktureringen gjøres papirløst og jobben forenkles betraktelig.
Faktura kan sendes som EHF
OCR-innlesing og manuell registrering av innbetalinger slik at du til enhver tid har oversikt over alle forfalte poster.
Purring.
I PowerOffice er det en oversikt over fakturaene som er forfalt, slik at du enkelt kan lage purringer.
Stort utvalg av fakturablanketter som består av blanketter med og uten giro, og på bokmål, nynorsk, svensk dansk og engelsk. Det er mulig å velge ulike fakturablanketter på kundenivå.
Fakturajournal integrert mot regnskapssystem.
Etter fakturering kan du lage en fakturajournal som lett kan importeres i ditt regnskapssystem.
Fakturering på flere fakturaklienter.
NB! Funksjonen krever en tilleggsmodul.
Enkelt vareregister/lagerstyring. Varebeholdningen oppdateres ved manuell innlegging av innkjøpt beholdning, og automatisk nedtelling av beholdningen ved fakturering.
Oppretting av tilbud som deretter kan overføres til ordre og faktura
En svært fleksibel prisfastsetting som gjør det mulig å sette priser på forskjellige nivåer som medarbeider, prosjekt, prismatrise m.m.
Tilgang til mange rapporter som gir en god oversikt og forenkler oppfølging av fakturering mot kunder og prosjekt.
Bruk av Factoring.
PowerOffice har løsning for dere som har factoringavtale med bla. SG finans, Sparebank1 Finans, DnB Nor, Nordea Finans med flere.