Quality

 

Introduksjon
 

PowerOffice Quality dekker de fleste behov for dokumentasjon, oppfølging og kvalitetssikring av oppdragsutførelse i forskjellige bransjer.  Du vil få tilgang til et utvalg av rapporter som forenkler jobben med intern og ekstern kontroll og oppfølging.

 

Generelt
Planlegging av oppgaver i PowerOffice Quality kan gjøres på en enkel og rask måte. Du kan planlegge oppgaver på en kunde eller flere kunder samtidig. Planleggingen kan kopieres fra i tidligere år eller fra en annen kunde, eller du kan bruke oppgavemaler hvis ønskelig. Oppgavene kan tildeles saksbehandler og frister for utførelse.

Det kan settes automatisk varsling på oppgavenivå. Funksjonen gir deg mulighet til å sende automatisk varsel før og/eller etter oppgavens frist via e-post og SMS. Sendte varsler blir lagret i dokumentsenteret.

Ved utførelse av en oppgave opprettes det automatisk dato og elektronisk signatur. PowerOffice er integrert med Excel og Word, slik at du kan opprette nye dokumenter og knytte vedlegg til oppgavene.  Det er også muligheter for å legge inn notater og utføre kontroll av oppgavene. Dokumentene lagres automatisk i kundemappen og/eller i dokumentsenteret, og kan på en enkel måte sendes via e-epost ved behov.

Ved hjelp av Fristlisten har du fullstendig oversikt over fremdriften av alle planlagte oppgaver.  Du kan filtrere i forhold til status på oppgavene dvs. ikke utført, forfalt, utført osv. Du kan også her utføre oppgaver på en svært effektiv måte feks ved å filtrere på én oppgave som er planlagt på flere kunder.

 

PowerOffice Quality og regnskapskontor
Med PowerOffice regnskapsmetodikk har vi satt regnskapsprosessen i system.  Ved bruk av en oppdragsveileder kan du etablere oppdragsavtale, fylle ut skjema for fullmakter og få automatisk planlagt oppgaver på kunden. Veilederen guider deg gjennom hele prosessen og hjelper deg med generelle opplysninger om oppdraget, kredittvurdering av kunde, avtalens omfang, leveranse og frister. Når prosessen er gjennomført, er nødvendige dokumenter og avtaler blitt generert på bakgrunn av den innlagte informasjonen og oppgavene er planlagt. Hvis ønskelig kan du enkelt opprette fullmakter og oppdragsavtaler uten å bruke veiviseren.

PowerOffice har laget en funksjonalitet for dokumentasjon i forbindelse med kundevurdering. Funksjonen består av totalt 135 spørsmål innenfor GRFS som kan hentes inn på hver kunde.  Ved bruk av denne funksjonen og oppdragsveilederen, kan du være trygg på at du tilfredsstiller kravene til god regnskapsførerskikk.

PowerOffice følger bransjestandardene og har integrert KS-komplett fra Regnskap Norge som en viktig del av programmet, men det er likevel fullt mulig å bruke firmaets egen KS-håndbok.

 

PowerOffice Quality og revisjonskontor
I PowerOffice Quality kan du ved hjelp av en etableringsveileder på en enkel måte få laget et forslag til engasjementsbrev for revisjon. Veilederen guider deg gjennom hele prosessen og hjelper deg med generelle opplysninger om oppdraget, kredittvurdering av kunde, avtalens omfang, leveranse og frister. Når prosessen er gjennomført vil du få et forslag til engasjementsbrev som kan tilpasses etterpå. Hvis ønskelig kan du få automatisk planlagt oppgaver på kunder i samme prosess. I tillegg kan du opprette dokumenter og hente inn dokumenter som skal tilhøre oppdraget.

 

Ved bruk av PowerOffice Quality vil du oppleve at etablering og oppfølging av oppdrag blir gjort effektivt og kvalitetssikkert!