Kundespørsmål - maler

 

Meny: Ajourhold > Kundespørsmål - maler

 

I forbindelse med regnskapsførerloven og god regnskapsførerskikk, har PowerOffice laget en funksjonalitet for dokumentasjon i forbindelsen med kundevurdering. Funksjonen består av 6 maler med spørsmål innenfor GRFS  som kan hentes inn på hver enkelt kunde via Kundeoppfølging > Kundespørsmål > Hent spørsmål.

 

 

 

kundespørsmål