Internpost

 

Internpost brukes til å sende og motta meldinger internt på arbeidsplassen, og legge inn fraværsmelding. Antall uleste meldinger står i parantes i menyknappen.

 

 

 
Meny: Internpost

internpost ny

 

I menyen Internpost har du oversikt over alle medarbeidere. Her kan du søke på navn, avdeling og faggruppe.
For at en medarbeider skal være med i denne oversikten, må det være haket av for "Vis medarbeider i minimeldingslisten" under Ajourhold > Medarbeider > Detaljer.

Grønn prikk: Medarbeider er pålogget PowerOffice
Rød prikk: Medarbeider er ikke pålogget PowerOffice

Status: Her kan du skrive intern info som da vises i oversikten f.eks. "Er i møte til kl 12". Markere navnet ditt, skriv inn din status i statusfeltet og trykk enter.

Ring: Hvis dere kan bruke Windows å ringe med, er dette en mulighet også i PowerOffice.

Stille modus: Hvis du mottar en melding vil PowerOffice bli det aktive vinduet slik at du kan se meldingen med en gang, selv om du jobber i f.eks. word. Hvis du ikke ønsker å se meldingene før du er i PowerOffice, må du aktivere stillemodus ved å trykke her.

 

 

 

Hvordan sende internpost

Hak av for de medarbeiderne du skal sende meldingen til. Hvis du skal sende melding til alle medarbeidere kan du høyreklikke og velge "Merk alle".
Trykk Send melding. Du får nå opp en meny der du kan skrive emne og den interne meldingen.
Trykk Send .Straks du har sendt meldingen til en medarbeider, får mottakeren denne meldingen opp på skjermen forutsatt at han/hun er pålogget PowerOffice. Personer som ikke er pålogget vil få denne meldingen når de logger seg på.

 

Meldingene blir loggført via fane Mottatte meldinger og Sendte meldinger. Her kan du holde god oversikt hvilke meldinger som er lest, tidspunkt for dette og når du sendte meldingene.