Hovedmeny

 

Meny Fil

 

brukergruppe -fil

 

 

Her gir du tilgang til funksjonene som finnes i menyen under. Du kan lese mer om disse funksjonene via MENY FIL  og Sikkerhetskopi .

 

meny_fil

 

 

 

Meny Rediger

 

brukergruppe -rediger

 

 

Her gir du tilgang til funksjon Søk etter transaksjoner.  Tilgang til Behandle og Sletting av transaksjoner bør bare brukergruppen Administrator ha, eventuelt svært få medarbeidere. Du kan lese mer om denne funksjonen via Rediger

 

meny_rediger

 

 

 

Meny Ajourhold

 

 

brukergruppe - ajourhold

 

Her gir du tilgang til registrene  som finnes i  menyen under. Noen registre som f.eks. aktiviteter  og medarbeidere bør ikke alle brukergrupper ha tilgang til. Brukergruppen Medarbeidere trenger ikke å ha tilgang  til disse registrene. Du kan lese mer om registrene via Ajourhold registre .

 

NB! Ajourhold av kunder og prosjekter kan også gjøres i kundeoppfølgingen og prosjektoppfølgingen.

 

ajourhold

 

 

 

Meny Handling

 

brukergruppe -handling

 

 

Her gir du tilgang til funksjonene som finnes i  menyen under. De fleste funksjonene i denne listen finnes også som egne ikoner, slik at du ikke trenger å gå via denne menyen. I tillegg kan det her gis tilgang til snarveier til Internett.

NB! Det er viktig at f.eks. de som registrerer timer har tilgang til Kundeoppfølging og Prosjektoppfølging, og at fakturaansvarlig har tilgang til Fakturameny og Fakturaoversikt.

 

 

meny_handling

 

 

 

Egne Ikoner til samme menyer:

 

snarvei til internett

 

 

 

Meny Quality

 

brukergruppe - quality

 

 

Her gir du tilgang til registrene og funksjonene i menyen under. Knapper og Faner  gjelder Fristlisten. Les mer om modulen Quality .

 

 

brukergruppe_meny_verktøy

 

 

 

Meny Verktøy
 

brukergruppe - verktøy

 

 

Her gir du tilgang til registrene og funksjonene i menyen under. Systeminnstillinger, Alternativer Quality og Firmaopplysninger bør bare Administratorbrukere ha tilgang til. Les mer om disse innstillingene via Brukerinnstillinger , Globale innstillinger og Firmaopplysninger.  Brukergruppen Medarbeidere trenger kun tilgang til Brukerinnstillinger og Endre passord.