Prosjektoppfølging

 

I prosjektoppfølgingsbildet får du en samlet oversikt over opplysninger som er registrert på prosjektene, og detaljert informasjon om kontakter og delprosjekter. Du får også en kontinuerlig oversikt over totalene på prosjektet som:

 

Budsjetterte timer og kroner
Medgått og fakturerbar tid
Fastpris
Fakturerbare og fakturerte kroner

 

 

Hvis du i tillegg har produktet CRM kan du lagre dokumentasjon på prosjektene i eget dokumentsenter og prosjektmappe. Du har også tilgang til å sende e-post, og andre funksjoner som du kan lese mer om i kapittelet om PowerOffice CRM.

 

Har du produktet PowerOffice Time får du en oversikt over alle førte transaksjoner på prosjektet under fane Transaksjoner.

 

Hvis du har produktet PowerOffice Faktura kan du på en enkel måte lage fakturaforslag direkte herfra ved å markere et prosjekt og velge fakturaforslag, og du kan gå direkte til fakturaoversikten på det markerte prosjektet. Les mer om prosjektfakturering i eget kapittel Prosjektfakturering .

 

 

Skjermbildet kan tilpasses ditt behov ved å høyreklikke og velge Tilpass. Via fane Logg kan du f.eks. loggføre endringer i prosjektet.

 

 

prosjektoppfølging - ny