Systeminnstillinger reiseregning

 

Følgende menyer må gjennomgås før dere lager første reiseregning :

 

1. Verktøy > Systeminnstillinger > Reiseregning
 

 

Attestering

Hvis du har haket av for Aktiver attestering av reiseregning, gir dette tilgang til flere nivåer for behandling av reiseregningen. Nivåene blir da Ubehandlet, Til attestasjon, Til utbetaling og UtbetalteHer setter du også opp filstien hvor reiseregningen skal lagres på Utforsker når den har status "Til utbetaling". Tillatelse til å attestere setter på brukergruppenivå.

 

 

Kostnadsfordeling

Her bestemmer du om reiseregningen skal kostnadsfordeles og på hvilke nivå i attesteringsprosessen kostnadsfordelingen skal gjøres om til timetransaksjoner.

 

 

Annet

Ved å hake for Ikke vis aktiviteter med enhet time, vil du få færre aktiviteter og velge mellom ved kostnadsfordeling.

 

Du kan her velge å skjule feltene kunde, prosjekt eller begge deler i første arkfane i reiseregningen. Om disse feltene vises i første arkfane avhenger av hvilke innstilling du har gjort under Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering >Timeregistreringsbildet > Timeregistrering direkte i ukeliste.

 

Hvis man haker for Bare tillatt enten kostpris eller fakturerbart beløp avhengig av aktivitetstype, vil man i fane Kostnadsfordeling kunne legge inn kostpris ved ikke fakturerbare aktiviteter og fakturert beløp ved fakturerbare aktiviteter.

 

Det er i utgangspunktet mulig å overskrive satsene i fane Reiserute. Hvis dette ikke skal være ønskelig setter du hake for Ikke tillat endring av satser.

 

Systeminnstillinger - reiseregning

 

 

 

2. Verktøy > Timeregistrering > Timeregistreringsbilde > Timeregistrering direkte i ukeliste.
Her setter du systeminnstilling for om du ønsker å knytte reiseregning til prosjekt eller kunde.

 

 

 

3. Ajourhold > Reiseregning