Generelt

 

 

 

brukergruppe - generelt

 

 

 

Her gjøres det begrensninger i forhold til andre medarbeidere og kunder.

 

 

Vis kun medarbeidere i egen avdeling: Gjelder Ajourhold > Medarbeidere, Fakturaforslag kunde, Internpost og  i enkelte rapporter.

 

Skjul internkunder: Du kan ikke se internkundene i kundeoppfølgingen, men du kan føre timer på internkundene.

 

Vis kun egne kunder: Du har kun tilgang til kunder som du er Partner, Kundeansvarlig, Saksbehandler, Oppdragskontrollør og lønnsansvarlig for i menyene Kundeoppfølging og Timeføring.
 
Vis kun kunder tilknyttet egen avdeling: Gjelder i enkelte rapporter, Ajourhold > Kunder,  Kundeoppfølging, Timeregistrering, Quality og Fakturering.

 

Selv om du ønsker at brukeren kun skal se medarbeidere i egen avdeling, kan du velge at brukeren ser alle medarbeidere i kalenderen og ferie/fraværsoversikten ved å sette systeminnstilling for dette her.
 
Vis alle medarbeidere i kalenderen: Gjelder også for internpost.