Ny versjon

 

Hovedversjoner

Fra menyen Verktøy > Live Update kan du sjekke om det er nyere hovedversjoner tilgjengelig for nedlasting. Velger du Last ned vil den nye versjonen bli lastet ned og installert automatisk. Dette krever omstart av systemet av samtlige brukere av PowerOffice. Vi anbefaler at kun systemansvarlige bør ha tilgang til å foreta oppdateringen. Dette begrenses ved hjelp av Brukergrupper.

 

Hvordan få beskjed når ny hovedversjon er tilgjengelig for nedlasting

Automatisk sjekk av tilgjengelige hovedversjoner kan settes opp på medarbeidernivå. Ny versjon sjekkes da på angitte medarbeidere ved hver innlogging. Dette kan legges inn på menyen: Ajourhold > Medarbeidere > Egenskaper for medarbeider > Avansert > Se etter programoppdateringer automatisk.

 

Dersom du kjører på ASP eller terminalserver, må alle oppgraderinger foretas fra våre kundesider www.poweroffice.no. Ta kontakt med oss for passord til kundesidene.

 

 

 

Servicepack

Servicepack legges ut ca. hvert kvartal. Denne type versjon er like godt testet som hovedversjonen. Servicepack legges ut når det er blitt laget nye funksjonaliteter og ved viktige opprettinger. Dere vil få tilsendt nyhetsbrev når servicepack blir lagt ut. Versjonen må oppdateres via Nedlastinger på våre kundesider Nedlasting ny versjon.

 

 

 

Betaversjoner

Betaversjoner er programversjoner av PowerOffice som slippes før den offisielle markedsutsendelsen. Hensikten er utprøving og testing hos utvalgte kunder, eller installasjon av ny funksjonalitet på bestilling fra kunde.

 

En betaversjon fra PowerOffice inneholder ofte retting av eksisterende programfunksjoner og/eller ny og utestet funksjonalitet. I disse versjonene kan det ved gitte situasjoner oppstå feil, og i verste fall gi uønskede endringer i databasen for enkelte kunder.

 

Vi anbefaler derfor at du kun laster ned betaversjonen om du er klar over hva den inneholder, eller etter avtale med supportavdelingen i PowerOffice AS. Når du installerer en betaversjon av PowerOffice skjer det på eget ansvar, og vi ber om at alle typer feil eller uforutsette hendelser i programmet rapporteres til oss omgående. Versjonen må oppdateres via Nedlastinger på våre kundesider Nedlasting ny versjon.

 

 

 

Oppgradering til ny versjon
Vi anbefaler å oppgradere til ny versjon hver gang det legges ut ny hovedversjon, dvs. 1 gang i året. Hvis dere ser i versjonshistorikken til servicepack at den inneholder noe som er nyttig for dere, bør dere også laste ned denne versjonen slik at dere får brukt PowerOffice på best mulig måte.

 

Husk at dersom dere er på ASP eller terminalserver må alle oppgraderinger utføres av dataleverandør. Dette da brukere normalt sett ikke har tilgang til å oppgradere på ASP eller terminalserver

 

NB! Versjonshistorikken til de ulike versjonene av PowerOffice finner du på våre kundesider eller via denne linken Link til versjonshistorikk.