Slik tar du i bruk HRM

 

Følgende registre er viktige når man skal registrere informasjon i HRM:

 

Ajourhold > Fagområder
Ajourhold > Kurs
Ajourhold > Kompetansenivå
Ajourhold > AutorisasjonerTilgang til å legge inn autorisasjoner stilles inn på brukergruppenivå.

 

 

Meny: HRM

 

meny HRM

 

 

Kompetanse

Via fane Kompetanse kan du gjøre en kompetansevurdering av dine medarbeidere. Oppgaver som er tilgjengelig her er haket av for kompetansevurdering via Quality > Oppgaver > Generelt. I fane Kompetanse, kan du dobbelklikke på oppgavelinjen eller trykke Endre for å registrere kompetansenivå og spisskompetanse. Kompetansevurdering kan også gjøres via Ajourhold > Medarbeider > Kompetanse.

 

Transaksjoner

Her vises alle transaksjoner ført av valgte medarbeider.

 

Faktura

Her får du en oversikt over alle fakturaene som medarbeider er referanse på.

 

Dokumentsenter

I dokumentsenteret får du en god oversikt over dokumenter som hver enkelt medarbeider har lagt inn.

 

Oppdrag

Fane Oppdrag gir en oversikt over planlagte oppdrag på hver medarbeider

 

Kurs

Kurs registreres sentralt via Ajourhold > Kurs. Kursdeltakelse av den enkelte medarbeider registreres via fane Kurs eller via Ajourhold > Medarbeider > Kurs. Her kan man i tillegg legge inn vedlegg til kurset.

 

 

kurs_hrm

 

Oppdateringsstatus

Oppdateringsstatus (om krav til antall kurstimer pr fagområde er oppfylt) får man ved å trykke Oppdateringsstatus i fane kurs.

For at man skal kunne se oppdateringsstatus, må medarbeider være registrert med Autorisasjon via Ajourhold > Medarbeider > Ansvarsområde.

Type autorisasjoner legges inn via Ajourhold > Autorisasjon.

 

 

oppdateringsstatus_hrm