Budsjettoppfølging

 

Det er laget et speedometer i fane Timeføring, hvor hver medarbeider enkelt kan følge med sitt eget budsjett.

 

Innstillingen for hvilket budsjett du ønsker å vise er avgjørende for hvilket resultatbilde medarbeiderne får i sin timeføring. Dersom fakturering skjer i etterkant av ukens slutt, vil det eksempelvis være hensiktsmessig å vise det fakturerbare som er oppnådd i perioden, da fakturert ikke vil være synlig før faktisk fakturert.

 

Innstilling for hvilket budsjett som skal være synlig for medarbeiderne settes opp på menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Faktureringsgrad > Budsjettoppnåelse kr. 

Du kan velge mellom:

 

Budsjett og fakturerbart 
Budsjett og fakturert
Ukebudsjett (fra medarbeiderkortet) og fakturerbart
Skjul

 

systeminnstillinger - faktureringsgrad

 

 

 

Budsjett og fakturerbart

 

Dersom du har valgt denne innstillingen, vil speedometeret under fane Timeføring vise hvor mye medarbeideren har ført av fakturerbare transaksjoner i forhold til månedlig budsjett. Det må da under Verktøy > Alternativer systemer > Timeregistrering > Faktureringsgrad merkes for Budsjett og fakturerbartBudsjettet hentes fra Handling > Budsjett medarbeider.

 

fakturerbart juli

 

 

 

 

 

 

Budsjett og fakturert 

 

Dersom du har valgt denne innstillingen, vil speedometeret under fane Timeføring vise hvor mye medarbeideren har fakturert pr måned i forhold til månedlig budsjett. Det må da under Verktøy > Alternativer systemer > Timeregistrering > Faktureringsgrad merkes for Budsjett og fakturertBudsjettet hentes fra Handling > Budsjett medarbeiderNB! For at fakturert skal vise riktig beløp, må medarbeider være bærer på ordrelinjen.

 

fakturert budsjett

 

 

 

Ukebudsjett (fra medarbeiderkortet) og fakturerbart

 

Dersom du har valgt denne innstillingen, vil speedometeret under fane Timeføring vise hvor mye medarbeideren har ført av fakturerbare transaksjoner i forhold til budsjettert pr uke. Budsjettet hentes fra medarbeiderkortet, og det må merkes for Ukebudsjett (fra medarbeiderkortet) og fakturerbart under Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Faktureringsgrad.

 

 

budsjettmedarbeiderkortet

 

fakturerbart uke budsjett

 

 

 

 

Speedometer som viser budsjetterte kroner pr. medarbeider hittil i år og budsjettert kr. totalt i år opp mot fakturert kr. hittil i år

Tilgang til dette speedometeret settes på Brukergruppe > Timeregistrering > Vis speedometer for årsbudsjett kr. Tallene hentes fra Budsjett medarbeider og fakturaene hvor medarbeider er kostnadsbærere på ordrelinjenivå.

 

 

speedometer årsbudsjett

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettoppfølging grafisk

 

På menyen Handling > Budsjettoppfølging får du en grafisk fremstilling av budsjettoppfølgingen pr medarbeider eller avdeling. Her får du en totaloversikt over:

 

Fakturert tidligere år
Budsjett
Fakturert
Prognose

 

Tips! Ved å holde markøren over punktene, får du informasjon om punktene som er nevnt over.

 

 

budsjettoppfølging