Hvilken felter overføres/synkroniseres

Funksjon «Skriv til Go»

GO_Integration_Win_WriteToGO

Ved overføring av registre fra Win til Go overføres følgende felter:

Avdeling:

Avdelingsnummer
Avdelingsnavn
Avdelingsleder
Aktiv
 

Kunde:

Kundenummer
Foretaksnummer
Navn
Telefon
Hjemmeside
Startdato
Betalingsbetingelser
Avgiftsfri
Avdelingsnummer
Kundeansvarlignummer
Gateadresse
Postadresse
Postnummer
Poststed
Landnummer
Epostadresse
Valutakode

 

Kontakter:

Fornavn
Etternavn
Epostadresse
Telefon

 

Medarbeider:

Medarbeidernummer
Etternavn
Fornavn
Landnummer
Stillingstittel
Fødselsdato
Ansattdato
Epostadresse
Telefon
Avdelingsnummer
Personnummer

 

Prosjekt:

Prosjektnummer
Prosjektnavn
Kundenummer
Status
Statusprosent (fremdrift)
Fakturerbart
Startdato
Sluttdato
Prosjektleder
Avdelingsnummer
Timepris hvis prosjektet er løpende og ved Fastpris.

 

Delprosjekt:

Delprosjektnummer
Delprosjekt
Kundenummer
Status
Statusprosent (fremdrift)
Fakturerbart
Prosjektnummer
Startdato
Sluttdato
Prosjektleder
Avdelingsnummer

 

Integrasjonsoppsett

GO_Integration_Win_IntegrationSettings

 

Ved bruk av integrasjonsoppsettet overføres følgende felter:

Kunder/Leverandører

Kundenummer
Kundenavn
Daglig leder
Foretaksnummer
Juridisk navn
Kundeansvarlignummer
Telefon
Avdelingsnummer
Hjemmeside
Startdato
Betalingsbetingelser
Avgiftsfri
Fakturaleveringsmetode
Pdf Faktura Epostadresse
Epost
Gateadresse
Postadresse
Postnummer
Landnummer
Valutakode

 

Prosjekter:

Prosjektnummer
Prosjektnavn
Kundenummer
Avdelingsnummer
Prosjektansvarlignummer
Kontaktperson
Fakturerbart
Aktiv
Status
Startdato
Sluttdato

 

Delprosjekter:

Delprosjektnummer
Delprosjekt
Kundenummer
Avdelingsnummer
Prosjektansvarlignummer
Kontaktperson
Fakturerbart
Aktiv
Status
Startdato
Sluttdato

 

Medarbeidere:

Medarbeidernummer
Fornavn
Etternavn
Landnummer
Stillingstittel
Fødselsdato
Ansattdato
Epost
Telefon
Avdelingsnummer
Personnummer

 

Avdeling:

Avdelingsnummer
Navn
Avdelingsledernummer
Aktiv