Systeminnstillinger og KS-komplett

 

KS-komplett er samlebegrepet på produktene som leveres av Regnskap Norge til bruk for dokumentasjon av oppdragsutførelsen i regnskapsbyrå.

 

KS-komplett består av:

Oppdaterte avstemmingsskjema
Håndbok tilpasset regnskapskontorer
Standard oppdragsavtaler og fullmakter for regnskapsoppdrag

 

KS-komplett kan du kjøpe hos:

Regnskap Norge, telefon 23 35 69 00
Du kan også bestille på våre kundesider PowerOffice Kundesider

 

 

 

 

Nedlasting av KS-komplett
Dersom du ønsker å benytte KS-komplett fra Regnskap Norge kan du laste den ned fra våre kundesider PowerOffice Kundesider. Denne versjonen er spesielt tilpasset oppkobling mot PowerOffice Quality. Vi anbefaler derfor at du benytter denne versjonen selv om du har abonnement fra før. Du kan også bestille KS-komplett fra denne nedlastingssiden.

 

NB! Alle feltene i nedlastingsskjemaet må fylles ut før nedlasting. Passord for utpakking av håndboka får du tilsendt på e-postadressen som du registrerer ved nedlasting.

Dersom PowerOffice er installert på maskinen som du installerer håndboka vil område for utpakking foreslås automatisk, f.eks. P:\Poffice\Ksb19. Deretter er det bare å følge veiviseren.

 

 

 

 

 

Opplinking av PowerOffice mot håndboka
For at KS-håndboka skal fungere opp mot programmet, må det gjøres noen globale innstillinger i PowerOffice. Dette gjøres i menyen Verktøy > Alternativer Quality. Hvordan du skal endre maler på oppgaver, kan du lese om via Oppbygging og ajourhold av registre.

 

 

AlternativerQualityNy

 

 

DOKUMENTMALER

 

KS - Håndbok
Her angir du katalogen der KS-håndboka er installert feks P:\Poffice\Ksb15\KSKomplett.

Du kan ha 3 håndbøker lagret og linket opp. En håndbok kan være KS-komplett tilpasset programmet (KS-komplett), den andre kan være  original fra Regnskap Norge (KS-komplett_2) , og den tredje kan være KS-komplett som inneholder firmaets egne dokumenter. Du kan endre navnet på fanene direkte i feltene Firma, Konsern og Lokal.

 

Malmapper
Oppdragsavtaler og fullmakter: Her angir du katalogen hvor malene for oppdragsavtaler og fullmakter er lagret, for eksempel P:\Poffice\Ksb19\KSKomplett\Kapittel 2 Oppdrag\2-4 Oppdragsavtaler og fullmakter.

Oppgavemaler: Her angir du katalogen hvor excelmalene i KS-håndboka er lagret, feks P:\Poffice\Ksb19\KSKomplett\Kapittel 2 Oppdrag\ KS Excelmaler.

 

Maler
Her angir du hvilke mal som skal brukes ved oppretting av oppdragsavtale osv. Hvis du skal bruke oppdragsveilederen må du sette hake for det. Dersom du skal få full effekt av oppdragsveilederen knytter du opp malen 2-4-1-1-1_Oppdragsavtale_med_spesifikasjon_PO.docx. Hvis du ønsker at dokumentet 2-4-1-1-2_Standard_leveransevilkår_for_regnskapsoppdrag.docx skal automatisk legges ved Oppdragsavtalen, henter du inn dokumentstien her.

 

Dokumentgrupper
Her kan du velge hvilke dokumentgrupper oppdragsavtalene, fullmaktene og avstemmingsskjemaene (med vedlegg) skal lagres på, og om de skal vises i dokumentsenteret. Hvis du ønsker å opprette nye dokumentgrupper gjøres det via Ajourhold >

Dokumentgrupper.

 

NB! Hvis du ikke ønsker at dokumentene skal være tilknyttet et spesielt år, fjernes hake for ”Autogruppering på år” på dokumentgruppen.

 

 

 

 

OPPGAVEUTFØRELSE

 

Her kan du sette systeminnstillinger for om en oppgave kan utføres og kontrolleres flere ganger, og om det skal vises initialene til utfører isteden for OK når en oppgave er utført.

 

I Fristlisten er det mulig å få varsel om fristdatoer som nærmere seg ved hjelp av gul bakgrunn. Hvor lang tid i forveien du ønsker varsel setter du opp her.

 

systeminnstillinger - Quality oppgaveutførelse

 

 

 

 

 

FELTKODER

 

I menyen Verktøy > Alternativer Quality > Feltkoder er det ferdigdefinerte feltkoder som er tilpasset avstemmingsskjemaene fra Regnskap Norge. Feltkodene gjør at PowerOffice fyller inn firma-, kunde- og saksbehandleropplysninger automatisk i excelmalene. Disse kodene kan også benyttes for å bygge opp egne maler. Hvis du f.eks. skriver inn feltkoden ”Kunde:” i en celle, legger kundenavnet seg automatisk i cellen under i excelmalen.

 

Informasjon om feltkodene finner du her

 

Regnskapsbyrå rad/kolonne: Her bestemmes det hvilke celle i excelmalene som Firmanavnet deres skal stå. Hvis dere ikke ønsker at firmanavnet skal vises i avstemmingsskjemaene, må det setts 0 i disse feltene.

 

 

 

systeminnstillinger quality feltkoder

 

KS-komplett som oppslagsbok

 
Når du har linket håndboka opp mot PowerOffice kan du benytte denne som et oppslagsverk direkte i programmet. Håndboka finner du i menyen Quality > KS-håndbok.

Håndboka er bygget opp i en mappestruktur og kan inneholde Word-, Excel- og Pdf-filer som kan leses eller redigeres. Du kan selv bestemme hvem som skal ha tilgang til å lese/redigere håndboka. Dette gjøres i menyen Ajourhold > Medarbeider > Ansvarsområde.

 

NB! Dersom du skal lage nye mapper eller legge inn nye dokumenter må dette gjøres via i Windows utforsker.