Avdelinger

 

Meny: Ajourhold > Avdeling

 

Dersom virksomheten er av en viss størrelse eller andre forhold tilsier det, kan det opprettes avdelinger for å få en fornuftig inndeling av virksomheten. Du kan knytte hver enkelt medarbeider, kunder og prosjekter opp mot en avdeling. Du vil da kunne ta ut rapporter på avdelingsnivå. Du kan også sette tilgangsbegrensninger på avdelingsnivå. Dette gjøres via Ajourhold > Brukergruppe.

 

Avdelingsbegrepet benytter du både i timeregistrering og i planlegging. Dersom en medarbeider skifter avdeling, vil de gamle timene likevel tilhøre den gamle avdelingen, og de nye timene som registreres vil komme på den nye. En medarbeider kan registrere timer på andre avdelinger enn han selv tilhører og han kan tilhøre flere avdelinger.

 

 

 

 

avdeling