Lønnsarter

 

Meny: Ajourhold > Lønnsarter

 

Her opprettes register for lønnsarter til bruk i PowerOffice. Lønnsarter knyttes mot timearter og/eller aktiviteter. Lønnsarter brukes ved overføring av timer til lønnssystem.