Autorisasjoner

 

Meny: Ajourhold > Autorisasjoner

 

Register for autorisasjoner opprettes her. Hvilken type autorisasjon en medarbeider har, registreres i medarbeiderkortet.