PowerOffice Terminal

 

PowerOffice Terminal er en tilleggsfunksjon til PowerOffice Prosjekt som er utviklet i nært samarbeid med verkstedindustrien. Løsningen er tilpasset behovet for enkel timefangst og fakturering, og tilfredsstiller lovkravet om timeregistrering.

 

Fordeler med PowerOffice Terminal:

 

Meget enkelt å komme i gang
Praktisk talt ingen opplæring for terminalbrukere
Svært kostnadseffektiv
Full oversikt for prosjektansvarlig
Transaksjoner direkte til fakturagrunnlaget

 

Terminalen installeres på en eller flere PCer sentralt i produksjonslokalet. Et meget enkelt brukergrensesnitt gjør opplæring på terminalen nesten overflødig. En ny oppgave startes med enkle hurtigtaster og løper til det registreres en ny. Dermed blir alle timer dokumentert og senere fakturert. Medarbeideren kan med et par tastetrykk skrive ut sin egen timeoversikt.

 

Prosjektleder har løpende oversikt over alle pågående prosjekt med oppgaver i arbeid, når oppgavene startet og hvem som jobber med dem.

Siden prosjektleder løpende kan følge framdriften på eksisterende prosjekt og ledige ressurser i virksomheten blir det med PowerOffice Terminal meget oversiktlig og enkelt å planlegge nye prosjekt. Tilgang til mange faste rapporter i PowerOffice gir deg også til enhver tid fullstendig oversikt over alle prosjekt.