Factoring

 

PowerOffice har laget løsning for dere som har factoringavtale med bl.a. SG Finans. Sparebank1 Finans, DnB Nor, Nordea Finans med flere. For at dette skal fungere må det gjøres flere innstillinger i programmet.

For å velge factoringselskap går du inn i menyen Verktøy > Firmaopplysninger > Factoring

Sett hake ved Factoringavtale
Velg Factoringsystem og Klientnr. Factoring
Skriv inn navn, adresse og bankkontonr. på Factoringselskapet. (Disse opplysningene kommer på fakturaen)
Sett hake dersom du benytter Eksternt reskontronr på kundene og skal ha dette med i factoringfila

NB! Dersom du benytter DnB Nor Finans må du også legge inn DnB client ID og DnB client name

 

Firmaopplysninger- Factoring

 

PowerOffice har også lagt opp til at enkelte kunder kan faktureres uten at det sendes over til factoring. Sjekk derfor at haken for Factoring er satt på i kundekortet, menyen Kundeoppfølging > (Kundekortet) > Faktura. For de som benytter DnB Nor Finans må du også legge inn DnB Nor ID på kundekortet.

kundekor - faktura

 

Fakturaer som skal overdras skal inneholde en særskilt tekst som dere får opplysninger om fra factoringselskapet. Denne teksten legges inn i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Tilbud/ordre/Fakturering > Standard betingelser > Rediger betingelser (For eksempel:  Fordringer etter nærværende faktura er overdradd ....o.s.v )

factoring3

 
Dersom dere har kunder som ikke skal ha factoring oppretter du flere fakturatekster og knytter den avvikende fakturateksten opp i kundekortet på de aktuelle kundene.

Når innstillingene ovenfor er på plass, faktureres det som vanlig. Filene som skal oversendes factoringselskapet opprettes i det du skriver ut fakturajournalen, og legges i samme katalogen som denne.

Eksempelfiler :

SG finans skriver ut filene: Kunde.SGK og Faktura.SGF

DnB Nor Finans skriver ut filen: DnBNorFinans.XML