PowerOffice Budsjett

 

Introduksjon

 

PowerOffice Budsjett gjør budsjetteringen enkel og effektiv. Du oppnår en oversiktlig ressursplanlegging som gir deg mulighet til god oppfølging av kunder, medarbeidere og bedriften totalt.

 

Registrering av budsjett
Registrering av budsjett i PowerOffice gjøres som følgende:

Budsjettering i enten timer eller kroner pr måned
Budsjettering pr oppgave (produkt), pr kunde eller pr medarbeider
Opprette budsjettet manuelt, kopiere forslag fra en annen kunde eller budsjettere ved hjelp av historiske data fra tidligere perioder

Under budsjettarbeidet har du full oversikt over hva som budsjetteres de enkelte perioder på hver kunde og medarbeider. Du kan velge utskrift til skriver, excel, HTML, PDF eller e-post. I tillegg har du grafiske visninger av hva som budsjetteres de enkelte perioder på hver kunde og medarbeider.

 

Rapporter og grafiske visninger
PowerOffice har rapporter som gir deg fullstendig oversikt over timeforbruk, og økonomisk informasjon som omsetning og dekningsbidrag på det enkelte oppdrag eller på medarbeidere. Rapportene og grafiske framstillinger synliggjør ressursfordelingen, slik at du lettere kan tildele oppgaver mellom medarbeidere i henhold til ledig kapasitet.

 

 

Budsjettoppfølging
I PowerOffice får du en grafisk fremstilling av budsjettoppfølgingen pr medarbeider eller avdeling. Her får du en totaloversikt over:

Fakturert tidligere år
Budsjett
Fakturert
Prognose

I tillegg har den enkelte medarbeider tilgang til et speedometer i timeføringsmenyen som viser eget budsjett pr dag, pr uke og pr måned, sammenlignet med hva som er fakturerte eller fakturerbare timer.