Rapporter

 

 

brukergruppe - rapporter

 

 

Her gis tilgang til rapportene som finnes under Ikonet Rapporter.

 

 

 

Hake for "Brukergruppen skal ha egne rapportdefinisjoner": Egendefinerte rapporter som lages av medarbeidere i denne brukergruppen gjelder kun for denne brukergruppen dvs. at ingen andre brukergrupper har tilgang til disse rapportene.