Flettekoder

Nytt dokument

 

Her er oversikt over flettekoder som kan benyttes ifølge med generering av word/excel dokumenter igjennom "Nytt dokument" fra dokumentsenter.

For dokumenter brukes <> for å definere flettekodene

Flettekode

<Dokument.ArkivRef>

<Dokument.Beskrivelse>

<Dokument.Dato>

<Dokument.LangDato>

<Dokument.År>

<Dokument.Deresref>

<Dokument.Filnavn>

<Dokument.VårRef>

<Dokument.VårRefTittel>

<Kunde.Email>

<Kunde.Foretaksnr>

<Kunde.Organisasjonsnr>

<Kunde.Gateadresse>

<Kunde.Kontaktperson>

<Kunde.Mobiltelefon>

<Kunde.Navn>

<Kunde.Nr>

<Kunde.Personnr>

<Kunde.Postadresse>

<Kunde.Postnr>

<Kunde.Poststed>

<Kunde.Sted>

<Kunde.Telefaks>

<Kunde.Telefon>

<Kunde.Partner>

<Kunde.Bransje>

<Kunde.Nacekode>

<Kunde.Avdeling>

<Kunde.Juridisknavn>

<Kunde.Kundeansvarlig>

<Kunde.Hjemmeside>

<Kunde.AntallAnsatte>

<Kunde.VirksomhetsType>

<Kunde.BankKonto>

<Kunde.Momsnummer>

<Kunde.Skattekommunenr>

<Kunde.Skattekommune>

<Kunde.Saksbehandler>

<Kunde.Oppdragskontrollør>

<Kunde.IBAN>

<Kunde.SWIFT>

<Kunde.EksternLønnsKode>

<Kunde.Betalingsbetingelse>

<Kunde.Avdeling.Besøksadresse>

<Kunde.Avdeling.Postadresse>

<Kunde.Avdeling.Postnr>

<Kunde.Avdeling.Poststed>

<Kunde.Avdeling.Telefon>

<Kunde.Avdeling.Fax>

<Kunde.Avdeling.Epost>

<Kunde.Avdeling.Hjemmeside>

<Kunde.Avdeling.Organisasjonsnr>

<Kunde.Avdeling.Avdelingsleder>

<Kundeansvarlig.Telefon>

<Kundeansvarlig.Mobil>

<Kundeansvarlig.Epost>

<Kundeansvarlig.Tittel>

<Kundeansvarlig.Signatur>

<Kundeansvarlig.Initialer>

<Oppdragskontrollør.Telefon>

<Oppdragskontrollør.Mobil>

<Oppdragskontrollør.Epost>

<Oppdragskontrollør.Tittel>

<Oppdragskontrollør.Signatur>

<Oppdragskontrollør.Initialer>

<Saksbehandler.Telefon>

<Saksbehandler.Mobil>

<Saksbehandler.Epost>

<Saksbehandler.Tittel>

<Saksbehandler.Signatur>

<Saksbehandler.Initialer>

<Partner.Telefon>

<Partner.Mobil>

<Partner.Epost>

<Partner.Tittel>

<Partner.Signatur>

<Partner.Initialer>

<Prosjekt.Navn>

<Prosjekt.Nr>

<Prosjekt.Notat>

<Prosjekt.Kode>

<Prosjekt.Kundenr>

<Prosjekt.Kundenavn>

<Prosjekt.Kontaktperson>

<Prosjekt.Leder>

<Prosjekt.Avdeling>

<Prosjekt.Rekvisisjonsnr>

<Firma.Navn>

<Firma.Adresse1>

<Firma.Adresse2>

<Firma.Land>

<Firma.PostnrSted>

<Firma.Sted>

<Firma.Telefon>

<Firma.Telefaks>

<Firma.Mobiltelefon>

<Firma.DagligLeder>

<Firma.Organisasjonsnr>

<Firma.Epost>

<Firma.Hjemmeside>

<Firma.Bankkonto>

<Firma.IBAN>

<Firma.SWIFT>

<Firma.Logo>

<Firma.FakturaLogo>

<Ansatt.Telefon>

<Ansatt.Mobil>

<Ansatt.Epost>

<Ansatt.Navn>

<Ansatt.Initialer>

<Ansatt.Avdeling>

<Ansatt.Lokasjon>

<Ansatt.StillingsTittel>

<Ansatt.Tittel>

<Ansatt.Signatur>

<Ansatt.Nr>

<Ansatt.Adresse1>

<Ansatt.Adresse2>

<Ansatt.Postnr>

<Ansatt.Poststed>

<Ansatt.TelefonPrivat>

<Ansatt.Avdeling.Postadresse>

<Ansatt.Avdeling.Postnr>

<Ansatt.Avdeling.Poststed>

<Medarbeider.Navn>

<Medarbeider.Tittel>

<Dato.DagensDato>

<Dato.ÅretIÅr>

<Revisor.Nr>

<Revisor.Navn>

<Revisor.Adresse1>

<Revisor.Adresse2>

<Revisor.Postnr>

<Revisor.PostSted>

<Revisor.Telefonnr>

<Revisor.Telefaks>

<Revisor.Kontaktperson>

<Revisor.Foretaksnr>

<Revisor.Organiasjonsnr>

<Regnskapsfører.Nr>

<Regnskapsfører.Navn>

<Regnskapsfører.Adresse1>

<Regnskapsfører.Adresse2>

<Regnskapsfører.Postnr>

<Regnskapsfører.PostSted>

<Regnskapsfører.Telefonnr>

<Regnskapsfører.Telefaks>

<Regnskapsfører.Kontaktperson>

<Regnskapsfører.Foretaksnr>

<Regnskapsfører.Organiasjonsnr>

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Arkivreferanse dokumentet blir tildelt i dokumentsenteret

Beskrivelsen av dokumentet som vist i dokumentsenteret

Dato som settes på dokument informasjon (skrives i format 01.01.2013)

Dato som settes på dokument informasjon (skrives i format 1.januar 2013)

Årstall som settes på dokument informasjon (prosjektår)

Deres referanse som settes i dokument informasjon

Dokumentets fil-sti og dokumentnavn

Vår referanse som settes i dokument informasjon

Tittel på vår referanse som blir satt i dokument informasjon. Tittel hentes fra medarbeiderkortet

E-post adresse som er satt på kundekortet

Organisasjonsnr som er satt på kundekortet

Organisasjonsnr som er satt på kundekortet

Besøksadresse som er satt på kundekortet

Kontaktperson som er satt på kundekortet

Mobiltelefon nummer som er satt på kundekortet

Kundenavn som er satt på kundekortet

Kundenummer som er satt på kundekortet

Personnummer som er satt på kundekortet

Postadresse som er satt på kundekortet

Postnummer som er satt på kundekortet

Poststed som er satt på kundekortet

Poststed som er satt på kundekortet

Telefaks nummer som er satt på kundekortet

Telefon nummer som er satt på kundekortet

Partner som er satt på kundekortet

Bransje som er satt på kundekortet

NACE kode som er satt på kundekortet

Avdeling kunden er tilknyttet som er satt på kundekortet

Juridisk navn som er satt på kundekortet

Kundeansvarlig som er satt på kundekortet

Hjemmeside som er satt på kundekortet

Antall ansatte som er satt på kundekortet

Virksomhetstype som er satt på kundekortet

Bankkonto som er satt på kundekortet

Momsnummer som satt på kundekortet

Skattekommunenummer som er satt på kundekortet

Skattekommune hentet ut fra skattekommunenummer som er satt på kundekortet

Saksbehandler som er satt på kundekortet

Oppdragskontrollør som er satt på kundekortet

Kundens IBAN som er satt på kundekortet

Kundens SWIFT som er satt på kundekortet

Kundens eksterne lønnskode

 

Besøksadresse på avdeling som er satt på kundekortet

Postadresse på avdeling som er satt på kundekortet

Postnummer på avdeling som er satt på kundekortet

Poststed på avdeling som er satt på kundekortet

Telefonnummer på avdeling som er satt på kundekortet

Fax nummer på avdeling som er satt på kundekortet

Epost på avdeling som er satt på kundekortet

Hjemmeside på avdeling som er satt på kundekortet

Organisasjonsnr på avdeling som er satt på kundekortet

Avdelingsleder på avdeling som er satt på kundekortet

Kundeansvarliges telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges tittel som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges signatur som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges initialer som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens tittel som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens signatur som er satt på medarbeiderkortet

Oppdragkontrollørens initialer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers tittel som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers signatur som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers initialer som er satt på medarbeiderkortet

Partners telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Partners mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Partners epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Partners tittel som er satt på medarbeiderkortet

Partners signatur som er satt på medarbeiderkortet

Partners initialer som er satt på medarbeiderkortet

Prosjektnavn som er satt på prosjektet

Prosjektnummer som er satt på prosjektet

 

Prosjektkode som er satt på prosjektet

Prosjektets kundenummer som er satt på prosjektet

Prosjektets kundenavn som er satt på prosjektet

Prosjektets kontaktperson som er satt på prosjektet

Prosjektleder som er satt på prosjektet

Avdeling som er knyttet opp på prosjektet

 

Firmaets navn hentet fra firmaopplysninger

Firmaets besøksadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets postadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets land hentet fra firmaopplysninger

Firmaets postnummer og sted hentet fra firmaopplysninger

Firmaets poststed hentet fra firmaopplysninger

Firmaets telefonnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets telefaksnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets mobiltelefonnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets daglige leder hentet fra firmaopplysninger

Firmaets organisasjonsnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets epostadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets hjemmesideadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets bankkontonummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets IBAN hentet fra firmaopplysninger

Firmaets SWIFT hentet fra firmaopplysninger

Firmaets logo hentet fra firmaopplysninger

Firmaets fakturalogo hentet fra firmaopplysninger

Pålogget brukers telefonnummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers mobiltelefonnummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers epostadresse hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers navn hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers initialer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers tilknyttede avdeling hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers tilknyttede lokasjon hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers stillingstittel hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers stillingstittel hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers signatur hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers medarbeidernummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers adresse 1 hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers adresse 2 hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers postnummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers postadresse hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers private telefonnummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers avdelings postadresse

Pålogget brukers avdelings postnr

Pålogget brukers avdelings poststed

Pålogget brukers navn hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers stillingstittel hentet fra medarbeiderkortet

Dagens dato (skrives i format 01.01.2013)

Året i år

Revisors nummer i PowerOffice som er satt på kundekortet

Revisors navn/firmanavn som er satt på kundekortet

Revisors adresse 1 basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors adresse 2 basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors postnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors poststed basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors telefonnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors telefaksnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors kontaktperson basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors foretaksnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Revisors organisasjonsnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører nummer i PowerOffice som er satt på kundekortet

Regnskapsfører navn/firmanavn som er satt på kundekortet

Regnskapsfører adresse 1 basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører adresse 2 basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører postnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører poststed basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører telefonnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører telefaksnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører kontaktperson basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører foretaksnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

Regnskapsfører organisasjonsnummer basert på revisor som er valgt på kundekortet

 

Tilbud

 

Her er oversikt over flettekoder som kan benyttes ifølge med generering av tilbud fra fakturaoversikt

For tilbuds dokumenter brukes <> for å definere flettekodene. Her vil flettekodene for Nytt dokument også fungere

Flettekode

<Tilbud.SumPris>

<Tilbud.SumVeiledendePris>

<Tilbud.SumMva>

<Tilbud.SumRabatt>

<Tilbud.SumInklMva>

<Tilbud.Tilbudsnr>

<Tilbud.Tilbudsdato>

<Tilbud.GyldigTilDato>

<Tilbud.FolgOppDato>

<Linje.Varenr>

<Linje.Antall>

<Linje.Enhet>

<Linje.Enhetspris>

<Linje.Sumpris>

<Linje.Sumveiledendepris>

<Linje.Rabattprosent>

<Linje.Rabatt>

<Linje.Beskrivelse>

<Ordre.SumPris>

<Ordre.SumMva>

<Ordre.SumRabatt>

<Ordre.SumInklMva>

<Ordre.Ordrenr>

<Ordre.Ordredato>

<Ordre.Rekvisisjonsnr>

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Tilbudspris summert inkludert rabatt uten mva (1)

Tilbudspris summert uten rabatt uten mva (1)

Sum mva (1)

Sum rabbatert pris (1)

Sum pris inklusiv mva (1)

Tilbudsnummer på tilbudet

Dato tilbudet er skrevet

Gyldighetsdato på tilbudet utifra oppsett i systeminnstillinger

Oppfølgingsdato på tilbudet utifra oppsett i systeminnstillinger

Varenummer spesifisert på tilbudet (2)

Antall (2)

Enhet (2)

Enhetspris (2)

Summert pris inkludert rabatt (2)

Summert pris uten rabatt (2)

Rabattprosent (2)

Summert rabatt (2)

Beskriver produkt. Må settes i tabell med minst 1 kolonne

Ordrepris summert inkludert rabatt uten mva (1)

Sum mva (1)

Sum rabbatert pris (1)

Sum pris inklusiv mva (1)

Ordrenummer

Ordredato (format: 01.01.13)

Rekvisisjonsnummer

(1) Krever at dokumentet også inneholder flettekode med Linje

(2) Alle Linje flettekodene må stå på samme linje i en tabell avskilt med kolonner.

 

Quality

 

Her er oversikt over flettekoder som kan benyttes ifølge med generering av oppdragsavtaler igjennom oppdragsveilederen

For quality dokumenter brukes <> for å definere flettekodene. Flettekodene for Nytt dokument fungerer også for fullmakter og oppdragsavtaler

 

Fullmakter

Flettekode

<Fullmakt.LonnMvaAGA>

<Fullmakt.Skattetrekk>

<Fullmakt.Tabell.Navn>

<Fullmakt.Tabell.Navn,Personnr>

<Fullmakt.Tabell.Navn,Personnr,Stilling>

<Fullmakt.Tabell.Konto>

<Fullmakt.Startdato>

<Fullmakt.Dato>

 

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Konto for lønn, settes på fullmaktsveilederen. (1)

Konto for skattetrekk, settes på fullmaktsveilederen. (1)

Fullmaktshavers navn, fra medarbeiderkortet. Må settes i en tabell med minst 2 kolonner

Fullmaktshavers navn og personnummer, fra medarbeiderkortet. Må settes i en tabell med minst 2 kolonner

Fullmaktshavers navn, personnummer og stilling, fra medarbeiderkortet. Må settes i en tabell med minst 3 kolonner

Kontoer som settes på fullmaktsveilederen. (2)

Signert dato satt på fullmaktsveilederen

Dato satt på fullmaktsveilederen

(1) Må bruke fullmaktstype Bank begrenset

(2) Må bruke fullmaktstype Bank

 

Oppdragsavtale

Flettekode

<Oppdragsavtale.Beskrivelse>

<Oppdragsavtale.Kontaktperson>

<Oppdragsavtale.Kontakt.Tittel>

<Oppdragsavtale.Kontakt.Epost>

<Oppdragsavtale.Kontakt.Telefon>

<Oppdragsavtale.Oppdragsansvarlig>

<Oppdragsavtale.Epostadresser>

<Oppdragsavtale.Tabell.LeveranseOmrade>

<Oppdragsavtale.Tabell.Spesifikasjon>

<Oppdragsavtale.Tabell.Vedlegg>

 

<Oppdragsavtale.Startdato>

<Oppdragsavtale.Dato>

<Oppdragsavtale.Regnskapssystem>

<Oppdragsavtale.BrukertilgangRegnskapBetaltAv>

<Oppdragsavtale.InnFakturaSkannesAv>

<Oppdragsavtale.UtFakturaGenereresAv>

<Oppdragsavtale.UtFakturaMottasVia>

<Oppdragsavtale.Lonnssystem>

<Oppdragsavtale.BrukertilgangLonnBetaltAv>

<Oppdragsavtale.KontantsalgSystem>

<Oppdragsavtale.DataFraKassasystemHentesVia>

<Oppdragsavtale.KassajournalLagresElektronisk>

 

=

=

=

=

=

=

 

=

=

=

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Beskrivelsen på oppdraget

Kontaktperson definert på oppdragsveileder

Kontaktpersons tittel

Kontaktpersons epost

Kontaktpersons telefon

Oppdragsansvarlig definert på oppdragsveileder

Epost adresse satt på oppdragsveileder

Oversikt over Leveranseområde valgt på oppdragsavtalen. Må settes i en tabell med minst 1 kolonne

Spesifikasjon av oppdragsavtalen. Må settes i en tabell med minst 3 kolonner. (spesifisert, frekvens, frist)

Oversikt over vedlegg til oppdragsavtalen. Basert på dokumenter tilknyttet oppdragsavtalen.

Må settes i en tabell med minst 1 kolonne

Startdato satt på oppdragsavtalen

Dato satt på oppdragsavtalen

 
Avstemningskjema

Flettekoder for avstemningskjema settes under Alternativer Quality og Feltkoder.

Her kan man selv bestemme hva feltkoden skal være, men standard (som vist i tabellen under) er tilpasset avstemningskjemaer som følger med KS-Komplett som lastes ned fra våre hjemmesider. Om disse endres, så kan ikke PowerOffice garantere at flettekodene vil fungere. Her brukes ingen spesialtegn for å definere flettekodene.

Flettekode

Kunde:

Kundenr.:

Utab. av:

Utab. dato:

Gj.gått av:

Gj.gått dato:

Regnskapsår:

Regnskapsbyrå rad/kolonne

Feltkoder innenfor område rad/kolonne

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Kundenavn, fylles ut i raden under flettekoden

Kundenummer, fylles ut i raden under flettekoden

Initialene til medarbeideren som utfører oppgaven

Datoen da oppgaven ble startet

Initialene til medarbeideren som kontrollerte oppgaven

Datoen da oppgaven ble kontrollert

Året som står i PowerOffice kundeoppfølging (prosjektår)

Her kommer regnskapsbyråets navn. Står til rad 1 kolonne 1 som standard

Området hvor feltkoder kan stå og vil bli fylt ut. Som standard står det til og med rad 7 og kolonne 20

 
Varsling

For varsling brukes () for å definere flettekodene.

Flettekode

(Kunde.Nr)

(Kunde.Navn)

(Oppgave.Nr)

(Oppgave.Navn)

(Oppgave.Frist)

(Oppgave.Periodenr)

(Oppgave.Periodenavn)

(Oppgave.Prosjektar)

(Kundeansvarlig.Navn)

(Kundeansvarlig.Telefon)

(Kundeansvarlig.Mobil)

(Kundeansvarlig.Epost)

(Saksbehandler.Navn)

(Saksbehandler.Telefon)

(Saksbehandler.Mobil)

(Saksbehandler.Epost)

(Firma.Navn)

(Firma.BesøksAdresse)

(Firma.PostAdresse)

(Firma.PostnrSted)

(Firma.Telefon)

(Firma.Telefaks)

(Firma.Mobiltelefon)

(Firma.Organisasjonsnr)

(Firma.Bankkonto)

(Firma.Epost)

(Firma.Hjemmeside

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Kundenummer som er satt på kundekortet

Kundenavn som er satt på kundekortet

Oppgavenummer varslingen gjelder

Oppgavenavn varslingen gjelder

Fristen på oppgaven (format 1.1.2013)

Periodenummer på oppgaven

Periodenavn på oppgaven

Prosjektår for oppgaven

Kundeansvarlig som er satt på kundekortet

Kundeansvarliges telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Kundeansvarliges epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandler som er satt på kundekortet

Saksbehandlers telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers mobilnummer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers epostadresse som er satt på medarbeiderkortet

Firmaets navn hentet fra firmaopplysninger

Firmaets besøksadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets postadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets postnummer og sted hentet fra firmaopplysninger

Firmaets telefonnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets telefaksnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets mobiltelefonnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets organisasjonsnummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets bankkontonummer hentet fra firmaopplysninger

Firmaets epostadresse hentet fra firmaopplysninger

Firmaets hjemmesideadresse hentet fra firmaopplysninger

 

Bulkmail

 

Her er oversikt over tilgjengelige flettekoder for bulkmail. Og hva resultatet av flettekoden vil være.

For PDF faktura utsendelse brukes parentes () for å definere flettekodene

Flettekode

(mottaker.navn)

(mottaker.epost)

(mottaker.adresse1)

(mottaker.adresse2)

(mottaker.postnr)

(mottaker.poststed)

(avsender.tittel)

(avsender.epost)

(kunde.kundeansvarlig)

(kunde.saksbehandler)

(kundeansvarlig.telefon)

(saksbehandler.telefon)

(annet.dato)

(annet.klokkeslett)

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Kundenavn som er satt på kundekortet

E-post adresse som er satt på kundekortet

Besøksadresse som er satt på kundekortet

Postadresse som er satt på kundekortet

Postnummer som er satt på kundekortet

Poststed som er satt på kundekortet

Avsenders epost konto navn

Avsenders epost adresse

Kundeansvarlig som er satt på kundekortet

Saksbehandler som er satt på kundekortet

Kundeansvarliges telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Saksbehandlers telefonnummer som er satt på medarbeiderkortet

Dagens dato

Tidspunkt epost blir sendt

 

PDF Faktura

 

Her er oversikt over tilgjengelige flettekoder på epostoppsett for PDF-faktura.

Og hva resultatet av flettekoden vil være. For PDF faktura utsendelse brukes parentes () for å definere flettekodene

Flettekode

(faktura.fakturanr)

(faktura.forfallsdato)

(kunde.navn)

(kunde.kundenr)

(saksbehandler.navn)

(saksbehandler.epost)

(mottaker.navn)

(mottaker.epost)

(avsender.tittel)

(avsender.epost)

(firma.navn)

(annet.dato)

(annet.klokkeslett)

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Fakturaens aktuelle fakturanr

Fakturaens aktuelle forfallsdato

Kundenavn hentet fra kundekortet

Kundenr hentet fra kundekortet

Kundens saksbehandler

Saksbehandlers epostadresse

Fakturamottakers kundenavn

Fakturamottakers pdf faktura epost adresse

Avsenders epost konto navn

Avsenders epost adresse

Avsenders firmanavn

Dato for sending av epost

Klokkeslett for sending av epost

 

SMS

 

Her er oversikt over tilgjengelige flettekoder på sms utsendinger. Og hva resultatet av flettekoden vil være.

For sms utsendelse brukes parentes () for å definere flettekodene

Flettekode

(Mottaker.Navn)

(Mottaker.Telefon)

(Annet.Firmanavn)

(Ansatt.Navn)

(Ansatt.Nr)

(Ansatt.Adresse1)

(Ansatt.Adresse2)

(Ansatt.Postnr)

(Ansatt.Poststed)

(Ansatt.TelefonPrivat)

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Kundenavn hentet fra kundekortet

Kundens mobilnummer hentet fra kundekortet

Firmanavn som sms abonnement tjenesten står hos Systor Vest

Pålogget bruker som sender SMS hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers medarbeidernummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers adresse 1 hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers adresse 2 hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers postnummer hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers postadresse hentet fra medarbeiderkortet

Pålogget brukers private telefonnummer hentet fra medarbeiderkortet

 

Prosjektrapporter

 

Her er oversikt over tilgjengelige flettekoder for prosjektrapporter. Og hva resultatet av flettekoden vil være.

For prosjektrapport brukes <> for å definere flettekodene. Flettekodene for Nytt dokument fungerer også for prosjektrapporter

Flettekode

<PS.Antall>

<PS.NotatI>

<PS.NotatII>

<PS.NotatIII>

<PS.NotatIV>

<PS.TimeSpes>

<PS.StkSpes>

 

=

=

=

=

=

=

=

Resultat

Viser antall timer som er registrert i dag på det aktuelle prosjektet

Viser første linje av notatet på prosjektet

Viser andre linje av notatet på prosjektet

Viser tredje linje av notatet på prosjektet

Viser fjerde linje av notatet på prosjektet

Viser Ekstern fritekst på alle TIME transaksjonene som er registrert i dag på aktuelle prosjekt. Må være i egen tabell med minst 1 kolonne

Viser Ekstern fritekst på alle STK transaksjonene som er registrert i dag på aktuelle prosjekt. Må være i egen tabell med minst 1 kolonne