Kurs og kompetansenivå

 

Meny: Ajourhold > Kurs

 

Hvis du har modulen HRM kan du registrere på hver enkelt medarbeider hvilket kurs de har deltatt på. Før kurset kan tilknyttes medarbeider, må kurset registreres i denne menyen.

 

kurs

 

 

 

Meny: Ajourhold > Kompetanse

 

Hvis du har modulen HRM og Quality kan du registrere hvilke kompetanse hver medarbeider har på ulike oppgaver. Register for kompetansenivå opprettes her.