Hvordan registrere budsjett

 

Budsjett kunde

 

Meny: Handling > Budsjett kunde

 

I denne menyen legger du inn budsjettet på den enkelte kunde. Her kan du også se budsjetterte timer pr medarbeider grafisk, hvor mange timer det er budsjettert pr måned og totalt pr år for alle kundene.

 

Registrering av budsjett kan gjøres som følgende:

 

Velg hvilke år og kunde du vil planlegge på.
Trykk Ny registrering.
Registrer inn medarbeider og produkt.
Legg inn timer enten pr måned eller totalt antall timer via feltet Sum, eller legg inn budsjettert omsetning pr måned  eller total omsetning i feltet Sum.
Lagre og lukk.

 

registreringbudsjettkunde

 

 

Ved å velge Kopier kan du kopiere innregistreringen over til f.eks. en annen kunde eller annen medarbeider

 

kopier budsjett

 

 

 

I stedet for å velge Ny registrering, kan du velge å lage budsjett ut fra hva som er budsjettert eller forbrukt tidligere år ved å trykke Lag forslag.

 

 

Du kan også lage nytt budsjett basert på budsjett, medgått og fakturerbart ved å kopiere budsjett fra tidligere år på en kunde eller flere kunder samtidig ved å trykke Hent fra forrige år.

 

 

Via knappen Endre, kan du endre det planlagte budsjettet på en enkel måte. Sett hake på budsjett linjene som skal endres før du trykker på knappen Endre. Hvis du skal endre alle budsjettlinjene, kan du høyreklikke og velge Merk alle.

 

 

endre budsjett

 

 

 

Innholdet i listen kan vises i Budsjett kr og Budsjett timer.

 

budsjett kunde ny

 

 

 

 

 

Budsjett medarbeider

 

Meny: Handling > Budsjett medarbeider

 

I denne menyen legger du inn budsjett på den enkelte medarbeider. Her kan du også få en grafisk oversikt over hvor mange timer som er budsjettert på den aktuelle medarbeider, og få en oversikt over budsjetterte timer på alle medarbeiderne.

 

Registrering av budsjett kan gjøres som følgende:

 

Velg hvilke år og medarbeider du vil planlegge på.
Trykk Legg til
Registrer inn kunde og produkt
Legg inn timer enten pr måned eller totalt antall timer via feltet Sum, eller legg inn budsjettert omsetning pr måned  eller total omsetning i feltet Sum.
Lagre og lukk.

 

 

budsjett medarbeider

 

Ved å velge Kopier kan du kopiere merket budsjettlinje over til en annen kunde.

 

I stedet for å velge Legg til, kan du velge å lage forslag ut fra hva som er budsjettert eller forbrukt tidligere år ved å trykke Lag forslag.

 

 

Ved å trykke Endre kan du endre budsjettlinjen til en annen medarbeider, kunde eller produkt. 

 

 

 

Innholdet i listen kan vises i Budsjett kr og Budsjett timer.

 

budsjett medarbeider

 

 

Budsjettpriser

 

Meny: Handling > Medarbeider

 

Via knappen Budsjettpriser kan du enkelt administrere budsjettprisene.

 

Budsjettprisene hentes i utgangspunktet (første gangs budsjettering) fra Medarbeiderkortet > fane Priser. Disse prisene ser du når trykker på knappen Budsjettpriser. Her ajourholder du budsjettpriser.

 

Hvis du ønsker å endre budsjettprisene på alle eller enkelte medarbeidere gjøres det ved å endre prisene her og trykke Oppdater budsjett med gjeldene priser ( Hvis det gjelder kun et bestemt prosjektår, så velges dette). Nå vil planlagte budsjett endres til disse prisene.

 

 

budsjettpriser ny

 

 

 

Ved å trykke Hent priser fra produkt, hentes priser fra Ajourhold > Produkter. Hvis du har forskjellige produktpriser på medarbeiderne, markerer du medarbeideren og endrer produktprisene. Da vil disse produktprisene kun gjelde denne medarbeideren. Deretter trykker du Oppdater budsjett med gjeldene priser slik at planlagte budsjett blir oppdatert til riktig pris. NB! Prisene som er satt på produkt overstyrer budsjettpriser satt på medarbeider.

 

budsjettpriser produkter