PowerOffice Risikostyring

 

Introduksjon

 

Regnskapsfører selskapene i Norge er fra 1.januar 2009 underlagt Forskrift om risikostyring og internkontroll. I den forbindelse har PowerOffice laget et produkt som er et godt verktøy for dokumentasjon som viser at risikovurderingen er gjort på en forsvarlig måte. I tillegg forenkler den arbeidet med gjennomføringen av nødvendige tiltak. Risikomodulen dekker hele prosessen fra plan for etablering av risikostyringssystem til risikovurdering, etablering og oppfølging av tiltak, oppgaver og rapportering til styret og revisor.

 

 

 

NB! Denne modulen krever at produktet Quality er installert. Hvis linker til rutiner i KS-håndboken skal fungere må KS-komplett være installert.

 

 

Etablering av kvalitetssystem

For å sikre at alle krav blir oppfylt i forbindelse med etableringen av risikostyringssystemet, har vi laget en oppgavemal Overordnede oppgaver til risikostyringsforskriften som du finner via Quality > Oppgavemaler. Oppgavemalen bør planlegges på internkunden før risikovurderingen blir gjort. Ved utførelse av disse oppgavene og oppgaver opprettet via risikovurderingen, finnes det linker til gjeldene risikoområde i forskriftene under fane KS-Håndbok.

 

 

 

 

Hvordan utføre en risikovurdering
 
Meny: Quality > Risikostyring
 

Trykk Ny risikovurdering.
Du vil nå få opp 44 virksomhetskritiske risikoområder definert av Regnskap Norge.

 

risikostyring

 

Det er mulighet for å kopiere risikovurderingen fra tidligere år ved å markere den i oversikten og velge Kopier. Deretter kan du gjøre ønskede endringer.

 

Marker et risikoområde og trykk Risikovurdering eller dobbelklikk på linjen. Her finnes en beskrivelse av gjeldene risikoområde.

 

Du må nå ta stilling til sannsynligheten og konsekvens for området. Sannsynligheten og konsekvens for at en hendelse skal oppstå måles som lav, medium eller høy.

Skriv gjerne en kort begrunnelse til vurderingen som er foretatt. Hvis risikoområdet ikke er aktuelt for firmaet, settes det hake for ikke aktuelt.

 

Systemet vil ut fra denne vurderingen regne ut risikonivået for risikoområdet.  Hvis risikonivået er lavt er ikke tiltak nødvendig. Hvis risikonivået er medium anbefales det å bruke tiltak, og hvis risikonivået er høyt må tiltak gjennomføres. Tiltak opprettes via knappen Opprett tiltak.

 

Hvis du velger Opprett tiltak foreslås oppgaver som skal gjennomføres og henvisninger til rutiner i KS-håndboken som er knyttet mot risikoområdet. Henvisningene finnes også som linker under fane Rutiner.

Ansvarlig som foreslås her er påloggede bruker. Fristen settes én måned frem i tid. Dette kan endres på ved å trykke Endre eller ved å dobbelklikke på oppgaven. Du kan også legge til eller fjerne oppgaver hvis ønskelig. I fane Internt notat kan du skrive egne kommentarer til oppgaven.

 

 

risikostyring utførelse

 

 

Oppgavene finner du igjen under fane Planlegging, fane Utførelse og i Fristlisten på ansvarlig medarbeider.

 

planleggin av oppgaver

 

 

 

Ved utførelse av oppgavene har du lett tilgang til anbefalte rutiner fra Regnskap Norge via fane KS-håndbok.

 

risikostyring - rutine

 

 

Når alle risikoområdene er vurdert kan du ta ut en rapport som viser alle risikoområdene gruppert på risikonivå og hvilke tiltak som er planlagt. Dette gjøres via Quality > Risikostyring > Skriv ut. Denne rapporten kan legges frem som dokumentasjon overfor styret og revisor.