9120 Slette kunde

For å slette gamle og utgåtte kunder så kan dere kjøre denne rutinen.

 

For at kunder skal dukke opp i listen, så må kunden være markert som ikke aktiv, samt at sluttdato på kundekortet må være eldre en 5 år.

9120_1

9120_2

 

Her kan du markere flere kunder for å slette samtidig.

 

Når dere kjører denne rutinen, vil PowerOffice først ta en backup av databasen, så vil alt på kunden bli slettet fra databasen.

Samtidig, så vil kundekortet bli slettet.

Eventuelle dokumenter som er lagret på kunden vil bli slettet fra dokumenttabellen i databasen, men det faktiske dokumentet vil ligge igjen i dokumentsenteret.