Direkteintegrasjon mot Visma Global

 

Direkteintegrasjon vil si at informasjon om kunder, prosjekter og kontakter blir oppdatert i Visma Global når det gjøres endringer i PowerOffice. I tillegg kan du overføre fakturaer direkte til Visma Global i steden for å eksportere en fakturajournal manuelt.

 

 

Meny: Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma Global

 

systeminnstillinger visma global

 

 

Påloggingsinformasjon

 

Datasett: Dette finner du øverst i innloggingsbildet til Visma Global. Eksempelvis kan det stå: ”1 – Global Data”.  I feltet Datasett skal da Global Data skrives inn.

 

Bruker/ Passord:  Dersom det logges på med brukernavn og passord i Visma Global skal disse opplysningene også fylles ut i PO.  Hvis feltene står tom, henter Visma denne informasjon fra brukeren som er pålogget maskinen.

 

Lisensnøkkel: Bruk ”BAPI-nøkkelen” som du finner i Visma Global på menyen Fil > Lisensinformasjon.

 

Dersom noen av opplysningene i PO meny Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma er ukorrekt, vil du få melding om at PO ikke kunne koble til Visma Global.

 

strDataConnection = Datasett

strUser = Brukernavn

strPassword = Passord

strLicenseKey = BAPI-nøkkel

 

Parameter

Description

strDataConnection

String specifying the name of the data-client that you want to connect to. This is the name of the client as it appears in the Logon-windows of the Global client, not the name of the database in the SQL-Server.

strUser

String specifying the user to be logged on. It is important that this user have the correct access-rights according to Global-specific user access-rights. If the user don't have the right to write to the customer-table, subsequent functions updating the customer-table will fail. If the parameter is blank ("") the User from the Logged on NT/2000 is used(impersination)

strPassword

String specifying the Password of the user. If the parameter is blank ("") the User from the Windows Security is used.
If RAC is used, and you specify user/password, strPassword  must be crypted by using the component RCC. See more about how to do this in the sample in Logon with RAC

strLicenseKey

String specifying the licence-number to the development-kit.
This key is essential to what the application can change. Perform bcHaveLicense to check if the user-license has rights to use development kit

 

 

 

Overføring

 

Overføring skjer når man trykker Ok på Kundeskjema, Prosjektskjema eller Kontaktskjema
og når man eksporterer Fakturajournal eller Fakturajournalkopi til Visma Global.

 

 

Når man gjør endringer på en kunde overføres følgende:

Kundenr (dersom Eksternt Kontonr er angitt på kunden benyttes dette som kundenr)
Navn
Fakturadresse
Adresse1
Adresse2
Postnr
Telefon
Telefaks
E-Postadresse
Hjemmeside
Organisasjonsnr
Alfasortering
Aktiv / Sperret

 

Dersom det finnes kontakter i PowerOffice som er tilknyttet denne kunden,  overføres disse (evt. kontakter med samme kontaktnr vil bli overskrevet).

 

Når en kontakt endres overføres følgende:

Kontaktnr
Navn
Kundenr
Adresse1
Adresse2
Postnr
Telefon
Privattelefon
Telefaks
Mobiltelefon
E-Postadresse

 

 Når et prosjekt endres (fra prosjektskjema) så overføres følgende:

Prosjektnr
Navn
Aktiv
Kundenr (kundedata for tilhørende kunde blir overført)
Prosjektleder (medarbeiderdata for tilhørende medarbeider blir overført)
Startdato
Sluttdato
Status
Påslagsprosent
Fakturerbart

 

For prosjektleder overføres følgende:

Medarbeidernr (dersom Eksternt nummer er angitt benyttes dette istedet)
Navn
Fornavn
Etternavn
Adresse 1
Adresse 2
Postnr
Aktiv
Tittel
Ansettelsesdato
Sluttet dato
Fødselsdato
Telefon
E-Postadresse
Mobiltelefon
Passord
Avdelingsnr

 

 

Direkte eksport av faktura til Visma Global

For å eksportere fakturajournalen direkte til Visma Global må du gjøre følgende:

Velg Fil > Eksport > Fakturajournal
Velg "Original tom dato". Fakturajournalen inneholder fakturaer som er blitt laget siden siste fakturajournal
Sett hake for "Eksporter Fakturajournal"
Velg format "Visma Global Direkte"
Sett "Periode" og "År"
Trykk "Skriv ut". Fakturajournalen overføres nå til Visma Global.
Fakturaene overføres som en bunt
 

 

For fakturajournal overføres følgende:

Tilhørende Kunder
Tilhørende Prosjekt (og tilhørende kunder og prosjektansvarlige)
Tilhørende Avdelinger (kun Navn og Avdelingsnr)

 

Ordrehode:

Dagens dato
Signatur (Medarbeidernavn)

 

Ordrelinjer:

Posttype (1)
Posteringsdato/dagens
Bilagsnr
Bilagsdato
Bilagsart
Avdelingsnr
Prosjektnr
Antall
KID
Betalingsbetingelser (overstyres av det som er satt på kunden i Visma)
Forfallsdato (overstyres av det som er satt på kunden i Visma)
Debetkonto
Kontonr
MVA kode   
MVA kode   
Beløp
Periode
Periode år
Delprosjeknr (settes som ekstra kostnadsbærer 1)