Ajourhold registre

 

Dette kapittelet inneholder informasjon om alle registrene i PowerOffice.

 

Kunderegister
Prosjektregister
Medarbeidere
Aktiviteter
Produkter
Vareregister/Lagerstyring
Avdelinger
Poststeder og land
SMS maler
Brukergrupper
Kontaktgrupper
Perioder
Oppdragstyper og oppdragskø
Ressurser
Revisorer
Roller
Timearter
Dokumentgrupper
Fagområder
Kurs og kompetansenivå
Autorisasjoner
Kundespørsmål - maler
Prismatrise
Lønnsarter
Risikoområder
Valuta
Kampanjer
Reiseregning
Grupper
Fastpriser
Websider