Kundevurdering

 

I forbindelse med regnskapsførerloven og god regnskapsførerskikk, har PowerOffice laget en funksjonalitet for dokumentasjon i forbindelsen med kundevurdering. Funksjonen består av 6 maler med totalt 202 spørsmål innenfor GRFS, som kan hentes inn på hver enkelt kunde. Spørsmålene i malene er utformet innenfor følgende områder:

 

kundespørsmål

 

 
 

Malene finner du i menyen Ajourhold > Kundespørsmål maler. De kan også lastes fra våre kundesider PowerOffice AS - Kundesider - Nedlastinger

 

For å hente inn spørsmålene på kunden gjør du som følger:

 

Gå inn i kundeoppfølgingsmenyen
Velg arkfanen Kundespørsmål
Velg Hent spørsmål fra Mal
De fire malene må hentes inn enkeltvis

 

kundeoppfølging kundespørsmål

 

Ved gjennomgang av de enkelte spørsmålene setter du hake i Merk kolonnen og gir vurderingen Ok, Ikke ok eller Ikke aktuell.

 

Dersom du har foretatt vurdering på en kunde tidligere år, kan du ved hjelp av Hent spørsmål, hente inn spørsmålene fra forrige år, med og uten svar. Du kan også hente spørsmålene fra en annen kunde.

NB! En del kunder har valgt å endre navnet på arkfanen” Kundespørsmål ” til ”GRFS”. Dette gjøres i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Annet > Diverse.

 

Rapport 60310 Kundespørsmål gir en oversikt over vurderingene.