Timearter

 

Meny: Ajourhold > Timearter

 

Timearter oppgis ved timeføring, og standard timeart registreres i medarbeiderkortet på den enkelte medarbeider. I PowerOffice har vi lagt inn noen timearter som kan benyttes ved registrering av timer. Du kan lage dine egne varianter av timearter via knappen Ny timeart.

 

Timearter ny

 

Timeart: Beskrivende tekst på timearten

Type: Her velges det om overtiden skal  utbetales eller avspaseres

 

Vekt mertid: Mertiden økes tilsvarende antall førte timer som overstiger normaltiden

Vekt kostpris :Tilsvarer kostpris til medarbeider ved bruk av denne timearten

Vekt utpris: Hva kunden skal belastes ved bruk av denne timearten

 

Beregn.metode:  Det finnes to forskjellige beregningsmetoder for kostpris hvis du har behov for å bruke både prosent - og kronejustering.

 

Terminal: Brukes kun av kunder som har Terminal

 

Lønnsart:  Her setter du lønnsart på timearten hvis du ønsker å overføre timene til et lønnsystem. Hvis det er forskjellige lønnsarter på aktiviteter som det brukes samme timeart på,så kan du overstyre dette her. Du vil finne igjen informasjonen via Ajourhold  > Aktiviteter > Lønnseksport

 

 

Eksempel 1

Dette eksempelet viser "time for time" dvs. brukes ved vanlig timeføring.

 

timeart 1

 

 

Eksempel 2.

 

timeart 3

 

 

Eksempel 3: 

 
timeart 2

 

 

Eksempel 4:

 

timeart 4

 

 

Eksempel 5:

 

timeart 5

 

 

Eksempel 6:

 

timeart 6

 

 

Eksempel 7:

 

timeart 7