Systeminnstillinger

 

Før du tar i bruk PowerOffice Time, må følgende systeminnstillinger og registre være på plass:

 

Medarbeiderregister
Her må minimum medarbeidernummer, fornavn, etternavn, standard timeart og brukergruppe fylles ut.

 

Aktivitetsregister

 

Kunderegister

   Her må minimum kundenummer og navn fylles ut før du kan registrere timer på kunden.

 

Oppretting av brukergrupper.

 

Firmaopplysninger  

   Hvis du kun har modulen Time, holder det at fane Firma utfylles.

 

Globale innstillinger

   Her må du velge hvilke timeregistreringsbilde du ønsker å bruke, og du må legge inn normaltid, avrunding av fakturerbar tid, avgiftskoder og kontoplan.

 

 

 

Dette er et minimum av opplysninger som må legges inn før dere tar i bruk PowerOffice Time. Dere må etterhvert gjøre en mer utfyllende jobb både når det gjelder systeminnstillinger og registrene.